Netwerk Academische Werkplaats

Overzicht

Academische Werkplaats

BVS-schooladvies begeleidt de academische werkplaats bij het aanleren en versterken van een onderzoekende attitude enerzijds en het doen naar praktisch onderzoek naar onderdelen van het vrijeschoolleerplan binnen de eigen scholen anderzijds. Noodzakelijk is om de nadruk te leggen op het doen van onderzoek en dus in de begeleiding van de academische werkplaats een duidelijke regie te voeren. Daarnaast werkt BVS-schooladvies naar een concreet eindresultaat in de vorm van een onderzoeksverslag per deelnemer over een onderwerp uit het leerplan dat voldoende concreet is om te kunnen onderzoeken.

 

Voor de voor- en nabereiding richten we een reflectiegroep in om feedback te geven op de voortgang in het proces enerzijds als ook reflectie op de tussentijdse onderzoeksresultaten anderzijds.

 

De Meet-up geeft een oriëntatie op de Academische Werkplaats, die in schooljaar 2021/2022 van start gaat en als je hiervoor in aanmerking komt je schoolleider je vrij roostert gedurende acht dagen in het schooljaar.

Doelgroep Academische werkplaats

 • Leraren

Resultaat Academische Werkplaats

 • Met de meet-up heb je zicht op de inhoud en werkwijze van de Academische Werkplaats.
 • Met het netwerk:
  • je hebt een onderdeel van het leerplan van de school onderzocht.
  • je hebt onderzoek naar een onderwerp van het leerplan gedaan en hebt een onderzoeksverslag, een betoog, een podcast of filmpje gemaakt met conclusies en aanbevelingen voor de lespraktijk binnen de school en/of binnen de stichting.
  • Je hebt onderzoeksmatig leren werken.

We bieden dit aan als

 • Meet-up
 • Training bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Meet-up
Duur en data: één middag 19 mei 2021 – 15:00-16:00
Locatie: via Zoom
Prijs: gratis
Materialen: geen
Aanvragen: Wil je de Meet-up over het ‘Netwerk Academische Werkplaats‘ bijwonen? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

Training bij BVS
Duur en data: 8 bijeenkomsten – data volgen nog.
Locatie: BVS-schooladvies, Vondellaan 18, Utrecht
Prijs: geen cursusprijs, via besturen verrekend
Materiaal: geen
Aanvragen: wil je aansluiten bij het ‘Netwerk Academische Werkplaats‘? Klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

KO, PO of VO

PO, VO

Werksoort PO

,

Werksoort VO

,

Inhoud

Werkwijze Netwerk Academische Werkplaats

 

Bijeenkomst 1 : Introductie en werkwijze academische werkplaats

 • Werkwijze ‘academische werkplaats’
   • Wat wordt van je verwacht?
   • Hoe zien de acht bijeenkomsten eruit?
   • Critical friend
   • Presentatie eigen onderzoek in de school
  • Theorie: wat houdt onderzoek in,; evidance based vs practice based, etc. Wat voor onderzoek is belangrijk voor het onderwijs? Waarom en waartoe?
  • Werkvorm: voorbeelden van praktisch onderzoek in school bestuderen in tweetallen.
  • Bespreken: wat kan je wel en niet onderzoeken in een school.
  • Theorie: Hoe kom je tot je onderwerp? Wie/wat heb je daarbij nodig (verkenning in de eigen school)
  • Huiswerkopdracht: eigen leerplan bestuderen, gesprek schoolleiding, onderzoekvraag formuleren

 

Bijeenkomst 2: wat wil ik onderzoeken en waarom?

   • Theorie over hoofd- en deelvragen
   • Werkvormen hoofd- en deelvragen
   • Eigen hoofd- en deelvragen formuleren plus aanscherpen ervan.
   • Werkvorm: bespreken van elkaars hoofd- en deelvragen.
   • Theorie over onderzoeksopzet (inleiding; probleemanalyse; theoretisch kader; analyse; conclusie; aanbeveling)
   • Eigen onderzoeksopzet maken
   • Huiswerkopdracht: literatuurstudie (minimaal twee actuele bronnen) voor theoretisch kader.

 

Bijeenkomst 3: hoe verbind ik mijn onderzoeksvragen aan de literatuur?

    • Presentatie: literatuurstudie
    • Theorie: hoe koppel je de bronnen aan het gekozen thema uit het leerplan? actuele bronnen koppelen aan onderwerp vanuit leerplan.
    • Werkvorm: aanscherpen hoofd- en deelvragen.
    • Voorbereiden methode van onderzoek
    • Ontwerpen van je methodologie (vragenlijst, set interviewvragen)
    • Huiswerkopdracht: test je methode van onderzoek uit en noteer verbetersuggesties.

 

Bijeenkomst 4: plannen en verzamelen van data

  • Presenteren methode van onderzoek na de testfase
  • Aanscherpen interviewvragen
  • Data verzamelen; planning maken, uitnodiging opstellen plus feedbackronde.
  • Huiswerkopdracht: ruwe data verzamelen

 

Bijeenkomst 5: analyse data

  • Theorie: analyse data
  • Zelfstandig: analyseren van data
  • Werkvormen: knelpunten bij de analyse bespreken
  • Hoe maak je een goede presentatie

 

Bijeenkomst 6: van conclusie tot aanbeveling

  • Conclusies en koppeling met lespraktijk
  • Aanbevelingen
  • Theorie: presentatietechniek
  • Huiswerkopdracht: je presentatie maken

 

Bijeenkomst 7: presentaties onderzoeksverslag

  • Proefpresentaties
  • Huiswerkopdracht: presenteren op school

 

Bijeenkomst 8:

  • Terugblikken op de presentaties op school
  • Hoe zorg je dat er onderzoeksresultaten gebruikt worden in aankomend beleid.
  • Evaluatie traject

Adviseur

Wendy van den Brand

Wendy van den Brand

Schoolpsycholoog

 

Gerben Deenen

Gerben Deenen

Adviseur

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.