Opleiding Fenomenologie

Overzicht

Fenomenologie voor leraren uit het voortgezet vrijeschoolonderwijs

Werk je op een vrijeschool en geef je een natuurwetenschappelijk vak dan is de opleiding Fenomenologie iets voor jou. Deze éénjarige opleiding is bedoeld voor docenten die hun lesstof als ontwikkelingsstof op fenomenologische wijze willen vormgeven. Wij bieden onder leiding van ervaren docenten uit het veld, waaronder Jan van Gils en Antoon van Hooft, deze opleiding aan.

 

BVS-schooladvies begeleidt leraren al vanaf de jaren ‘80. Vanaf 2009 leiden we leraren in het primair – en voortgezet onderwijs op in de vrijeschoolpedagogie. De leerinhoud en didactische werkvormen zijn geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving. Deze veelzijdige visie bestrijkt behalve de intellectuele kant van de mens ook zijn kunstzinnige en sociale vaardigheden, alsmede de idealen en waarden die hem bezielen en tot een strevend mens maken. De docenten zijn mensen uit het veld met specifieke kennis en expertise, die past bij de leerinhoud.

 

Klik hier voor de informatieve folder

Doelgroep Opleiding Fenomenologie

 • Leraren voortgezet onderwijs met een lesbevoegdheid, aanbeveling dat je de introductiecursus hebt gevolgd.
 • In individuele gevallen kan de opleiding ook voor niet-leraren een zinvol scholingstraject zijn.

Resultaat Opleiding Fenomenologie

 • Je verbindt je didactische en methodologische vaardigheden aan de fenomenologie en daarmee vergroot je deze vaardigheden.
 • Je kunt je verbinden met de ervaringswereld om ons heen, via intensief waarnemen, terughouden van het oordeel en beweeglijk en beeldend denken.
 • Je hebt een eigen fenomenologisch leeronderzoek uit, dat je op de slotbijeenkomst presenteren.

 

Kennisdoelen

 • Je hebt kennis van de fenomenologische werkwijze en van een aantal resultaten van fenomenologisch onderzoek
 • Je kunt deze kennis verbinden aan de leeftijdsfasen in het algemeen en aan welke leeftijdsfase je lesgeeft in het bijzonder.

 

Vaardigheidsdoelen

 • Je kunt de kennis over fenomenologie toepassen bij het ontwerpen van periodeonderwijs
 • Je kunt de exacte waarneming van leerlingen ontwikkelen en ze enthousiast krijgen voor de lesstof door het geven van levend (kunstzinnig) onderwijs
 • Je kunt de werkwijze en attitudes van de fenomenologie toepassen op onderdelen van je vakgebied

We bieden dit aan als

 • Training bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Training bij BVS
Data: 9 dagen,  10:00-16:00 uur, data n.t.b.
Locatie: BVS-schooladvies, Utrecht
Prijs: €1.699,-
Materialen: geen
Aanvragen: Wil je je inschrijven voor de ‘Opleiding Fenomenologie‘ bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

Na je inschrijving doet één van de opleiders een telefonisch intakegesprek met je.

Extra informatie

KO, PO of VO

VO

Werksoort VO

,

Inhoud

Werkwijze Opleiding Fenomenologie

 

Opzet van de opleiding

 • Interactieve opleiding duurt 1 jaar met 9 studiedagen
 • Opdoen van inhoudelijke theorie en praktijkervaring in de fenomenologie
 • Uitwisseling tussen jou en je vakcollega’s uit het werkveld

 

 

Docenten van de opleiding Fenomenologie:

 • Wolter Bos, Willem de Vletter, Ger van de Ven, biologie
 • Jan van Gils, Bob Siepman van den Berg, Kees Veenman, natuurkunde
 • Antoon van Hooft, Gerard Smits, scheikunde
 • Anselma Remmers, aardrijkskunde
 • Gastsprekers die fenomenologie toepassen in hun beroep

 

 

Studielast

De opleiding beslaat 9 lesdagen inclusief de presentatie van je fenomenologisch onderzoek. De studielast, uitgedrukt in studiebelastingsuren, betreft voor de hele opleiding 120 uur:

 • Contacturen: 80 uur
 • Onderzoek: 20 uur
 • Voorbereiding opleidingsdagen en bestuderen literatuur: 20 uur

 

 

De afsluiting van de studie zal bestaan uit:

 • Een presentatie waarin je aantoont middels een fenomenologisch onderzoek de theorie aan de lespraktijk te kunnen verbinden.
 • Een reflectiesverslag over de verdieping van de fenomenologische werkwijze aan enkele periodes die je aan verschillende klassen geeft.

Bij het voldoen aan de gestelde eisen ontvang je een certificaat.

Adviseur

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.