Volglijn – kwaliteitsslag in gebruik

Overzicht

Gebruik van alle mogelijkheden van Volglijn

Volglijn heeft veel mogelijkheden; van het volgen van landelijk genormeerde toetsen tot het maken van logboeken, groepsplannen tot het bijhouden van absenties. Het blijkt niet altijd helder te zijn hoe er op schoolniveau wordt gewerkt met Volglijn. In het kader van de kwaliteit van het onderwijs krijgen we daarom vaak verzoeken van schoolleiders om het gebruik van Volglijn op schoolniveau in kaart te brengen. BVS schooladvies kan hierin ondersteunen. Na toestemming kunnen we voor de school kijken naar het gebruik en daarvan verslag doen.

Doelgroep Volglijn – scan

Resultaat Volglijn – scan

 • Beeld van Volglijn-gebruik op schoolniveau en start voor een kwaliteitsslag

We bieden dit aan als

 • Advies
 • Training op school

Kosten, data en aanvragen

Advies/Training op school
Data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg, toegang tot Volglijn
Aanvragen: wil je ‘Volglijn – kwaliteitsslag in gebruik‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

Extra informatie

Werksoort PO

Inhoud

Werkwijze Volglijn – scan

Tijdens een scan brengen we het gebruik van het gehele team in kaart. We maken in de scan onderscheid in een inhoudelijk deel en een gebruiksdeel.

 

Inhoudelijk

 • We starten daarbij met het gebruik van de logboeken. Dit document wordt als centraal document goed bekeken omdat het het kerndocument is van het LOVS. Hierin bereiden leerkrachten hun lessen voor, reflecteren op het onderwijs en houden de vorderingen van de kinderen bij. We bekijken dit onderdeel steekproefsgewijs op regelmatig gebruik en volledigheid. Ook kijken we of de inhoud een juist beeld geeft van het onderwijs.
 • Vervolgens kijken we naar het gebruik van de groepsplannen, het didactisch overzicht en het gebruik van de handelingsplannen. Ook hier kijken we naar volledigheid, het bijstellen van de plannen. Natuurlijk wordt er steekproefsgewijs ook naar de inhoud gekeken.
 • In een derde stap kijken we naar het invullen van citotoetsen, het bijhouden van verslagen, het overzicht van de, aan het lovs toegevoegde, verslagen en het gebruik van de absentie.

 

Gebruik
Het gebruik van het LOVS wordt op twee manieren in beeld gebracht. De school:

 • krijgt een overzicht van het inloggedrag van de gebruikers. Men krijgt op deze manier een schoolbeeld van het gebruik van de verschillende onderdelen van het LOVS
 • krijgt een overzicht van de door de leerkracht beoordeelde doelen. Dit onderdeel kan ondersteunend werken in de werkplanning voor de rest van het schooljaar.

 

Verslaglegging
BVS-schooladvies verzorgt een verslag waarin drie onderdelen aan de orde komen, dat de school twee weken na de scan wordt aangeboden:

 1. Een individueel overzicht van gebruik. Hierin worden sterke en zwakke kanten binnen het gebruik van Volglijn aangegeven.
 2. Tips voor het gebruik van Volglijn
 3. Een schoolbreed overzicht waarin de sterke en zwakke kanten teambreed worden aangegeven. Ook hier worden adviezen gegeven op schoolniveau.

 

Kosten
De scan en verslaglegging voor een enkelstromige school kost € 900,- excl. btw.

 

Adviseur

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.