De vrijekleuterklas - boek

Spel en spelen, nabootsing, gewoontevorming, gemengde groepen, eerbied, ambachten, jaarfeesten, herhaling, sprookjes, natuurlijke materialen, de overgang naar klas 1, seizoenentafel.

De vrijescholen groeien in Nederland. Het aantal kleuterklassen neemt toe. Dit boek wil voorzien in een behoefte van ouders en andere belangstellenden naar achtergrondinformatie over vrijekleuterklassen.

Er wordt beschreven hoe een dag, week en een jaar in een kleuterklas eruit kunnen zien. Waarom spel het uitgangspunt van het vrijeschoolkleuteronderwijs is en of de kleuters daar genoeg van leren, ook volgens de eisen/verwachtingen van de overheid. Er wordt stilgestaan bij de betekenis van onder andere: nabootsing, herhaling, eerbied, euritmie, 'de wereld is goed', 'worden wie je bent', gewoontevorming, sprookjes vertellen, spelen met natuurlijke materialen en de rol van de opvoeder.

Meer informatie
Loïs Eijgenraam

Prijs
€ 12,50, te bestellen bij de boekhandel, o.a. De Nieuwe Boekerij.
Uitgeverij Christofoor. ISBN: 9789060387689.

Gerelateerd aanbod
- Cursus De vrijekleuterklas