GORT (Goed Onderwijskundig Reken Traject) - reader

Deze publicatie is een weerslag van een project tot verbetering van het rekenonderwijs op vrijescholen. Het helpt de leerkracht in het primair onderwijs om de leerling tot beter ’rekenwerk’ te krijgen. Het is een leer- en inspiratieboek voor alle leraren, rekencoördinatoren en scholen die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van het eigen rekenonderwijs.

Doelgroep
Leerkrachten, IB-ers.

Prijs
€ 11,51 per stuk (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Gerelateerd aanbod
- Hiermee leer je kinderen rekenen - map
- Hiermee leer je kinderen rekenen - cursus
- Dyscalculieprotocol voor vrijescholen- digitaal werkdocument
- Een rekenrijkere klas module 1 - cursus
- Een rekenrijkere klas module 2 - cursus
- Een rekenrijkere klas module 3 - maatwerk

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern