Plezier en spel op het schoolplein - katern

Veel leerkrachten nemen waar dat kinderen onvoldoende spelen en/of tot spel komen. Hoe kunnen we de kinderen stimuleren om meer te spelen? Allereerst denken wij dat de kinderen meer voorbeelden moeten krijgen wat er allemaal kan. Natuurlijk moet de ruimte er voor zijn en eventueel het benodigde materiaal.  Middels deze reader wil BVS ideeën naar voren brengen over allerlei verschillende spelen die op het schoolplein en op het KDV gespeeld kunnen worden. Veel van deze ideeën staan op internet (waar naar verwezen wordt). Daarnaast kan dit kleine naslagwerk in de klas helpen om snel een spel te bedenken/zoeken en kinderen te motiveren om meer te spelen.

Meer informatie
Carin Drenthe

Prijs
€17,56 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

Gerelateerd aanbod
- Spelwaaier

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern