Effectief lesgeven, klassikaal en toch gedifferentieerd, G. Reijngoud, 2006