leerkrachtcursussen

Activerende didactiek

Samen onderwijs maken

Hoe maak je de leerling meer betrokken bij het onderwijsproces? Wanneer leerlingen uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de les en het leerproces en je als docent dit aan hen durft over te laten, ontstaat er ruimte om samen onderwijs te maken. Activerende werkvormen helpen de leerling om zelf aan het werk te gaan en jou om de leerling te observeren en beter te zien wat elke individuele leerling aan begeleiding nodig heeft. Hierdoor wordt differentiëren een vanzelfsprekendheid en geen tijdrovende opgave. Leerlingen raken meer gemotiveerd, omdat ze meer betrokken zijn, zelf keuzes kunnen maken en hun eigen leerweg mede vorm kunnen geven. We hebben de ervaring dat vrijeschooldocenten met name in het periodeonderwijs nog veelal klassikaal lesgeven en zoeken naar manieren om leerling meer actief te betrekken. In de cursus werken we aan de hand van thema’s als lesopbouw, motivatie(problematiek), het wie-is-actiefmodel, de levende les (denken, voelen, willen) en verschillende vormen van activerende didactiek.

Werkwijze
Tijdens de cursus zetten we in drie bijeenkomsten een breed theoretisch kader over de betrokken leerling neer. Tussen de cursusdagen door probeer je werkvormen in de (periode)les uit. Die ervaringen zijn mede input voor de volgende bijeenkomst.

Materiaal: 

Materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Specificaties: 
Vanaf 7 deelnemers
Datum en tijd: 
vrijdag, 12 februari, 2021 - 13:00 tot 17:00
vrijdag, 12 maart, 2021 - 13:00 tot 17:00
vrijdag, 2 april, 2021 - 13:00 tot 17:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€319,- per persoon - 3 middagen

Cursus aanmeldformulier