leerkrachtcursussen

Opleiding voor bovenbouw leerkrachten

Al enkele jaren verzorgt BVS de opleiding voor bovenbouwleraren tot vrijeschool leraar. Deze opleiding startte BVS in Maastricht in 2009, waar inmiddels de 5de leergang wordt vormgegeven. Inmiddels is BVS op drie bovenbouwen actief met een interne opleiding die op deze inhoud is gebaseerd. Alle leergangopleidingen duren twee schooljaren en omvatten 16 dagen over twee jaar.

BVS organiseert de opleiding en geeft het vorm. De leerinhoud en didactische werkvormen zijn geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving. Ze staan in een samenhangend perspectief van kunst, wetenschap en religie. De docenten zijn mensen uit het veld met specifieke kennis en expertise, die past bij de leerinhoud.

Klik hier voor onze folder. U kunt deze cursus ook als een incompany traject inzetten, klik hiervoor hier of neem hiervoor contact op met onze contactpersoon, Hans Passenier, 06-52003975.

Klik hier voor de studiegids 2019-2021.

Werkwijze
De tweejarige opleiding bestaat uit 7 lesdagen in het 1ste jaar en 9 dagen in het 2de jaar. Daarnaast volgen deelnemers 2 dagen een stage, bestuderen 3 basiswerken en doen een onderzoek. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het onderzoek, een portfolio met verslagen en bewijzen voor het leren. Een verslag komt als bijlage bij het certificaat. Voldoet men aan de bekwaamheidseisen dan ontvangt de student een certificaat.

Thema's jaar 1:
Dag 1: Algemene menskunde
Dag 2: 3- en 4-ledig mensbeeld
Dag 3: Kleuterontwikkeling
Dag 4: Taalontwikkeling
Dag 5: Moderne vreemde talen
Dag 6: De twaalf zintuigen
Dag 7: Ritme, ademhaling en beweging

Thema's jaar 2:
Dag 1: Planetentypen
Dag 2: Oordeelsvorming
Dag 3: Leren volgens Vrijeschool concept
Dag 4: Kunstzinnig onderwijs
Dag 5: Kunstzinnige houding als leraar
Dag 6: Leer- en denkstrategieën
Dag 7: Eigen ontwikkeling
Dag 8: Presentaties
Dag 9: Eindgesprekken.

Dagindeling:
10:00-12:30 Thema-inleiding en werkvormen
12:30-13:30 Lunch
13:30-16:00 Thema-uitwerking en werkvormen.

"De opleiding ter verdieping voor vrijeschool pedagogie heeft mij bijzonder veel nieuwe inzichten gegeven. De unieke kijk van de antroposofie op onderwijs en opvoedkunde bieden daarnaast veel handvatten die in de praktijk goed toepasbaar zijn. Bovendien ben ik door de opleiding in aanraking gekomen met gastsprekers en –docenten die erg inspireren." Erik Croes, Maastricht, deelnemer.

Deze tweejarige cursus is gevalideerd voor 190 RU door

2018/2019: 15/6
2019/2020: 5/10, 2/11, 30/11, 11/1, 8/2, 14/3 en 18/4.

Materiaal: 

BVS brengt geen verdere materiaalkosten in rekening.

Specificaties: 
Opleiding op zaterdagen
Locatie: 
BVS Schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€ 995,- per persoon per jaar

Cursus aanmeldformulier