leerkrachtcursussen

Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren voortgezet onderwijs

BVS-schooladvies leidt leraren in het voortgezet onderwijs al meer dan 10 jaar op in de vrijeschoolpedagogie. De leerinhoud en didactische werkvormen zijn geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving. Ze staan in een samenhangend perspectief van kunst, wetenschap en religie. De docenten zijn mensen uit het veld met specifieke kennis en expertise, die past bij de leerinhoud.

Klik hier voor onze folder. Je kunt deze opleiding ook binnen je school of stichting inzetten, klik hiervoor hier of neem contact op met Hans Passenier h.passenier@bvs-schooladvies.nl M (06) 52 00 39 75.

Klik hier voor de studiegids 2020-2021.

Werkwijze
De tweejarige opleiding bestaat uit 7 lesdagen per jaar. Daarnaast volg je 2 dagen een stage, bestudeer je 3 basiswerken en doe je een onderzoek. De opleiding sluit je af met een presentatie van het onderzoek, een portfolio met verslagen en bewijzen voor het leren. Een verslag komt als bijlage bij het certificaat. Voldoe je aan de bekwaamheidseisen dan ontvang je een certificaat.

Thema's jaar 1:
Dag 1: Algemene menskunde
Dag 2: 3- en 4-ledig mensbeeld
Dag 3: Kleuterontwikkeling
Dag 4: Taalontwikkeling
Dag 5: Moderne vreemde talen
Dag 6: De twaalf zintuigen
Dag 7: Ritme, ademhaling en beweging

Thema's jaar 2:
Dag 1: Planetentypen
Dag 2: Oordeelsvorming
Dag 3: Leren volgens Vrijeschool concept
Dag 4: Kunstzinnig onderwijs
Dag 5: Kunstzinnige houding als leraar
Dag 6: Leer- en denkstrategieën
Dag 7: Eigen ontwikkeling
Dag 8: Presentaties
Dag 9: Eindgesprekken.

Dagindeling:
10:00-12:30 Thema-inleiding en werkvormen
12:30-13:30 Lunch
13:30-16:00 Thema-uitwerking en werkvormen.

"De opleiding ter verdieping voor vrijeschool pedagogie heeft mij bijzonder veel nieuwe inzichten gegeven. De unieke kijk van de antroposofie op onderwijs en opvoedkunde bieden daarnaast veel handvatten die in de praktijk goed toepasbaar zijn. Bovendien ben ik door de opleiding in aanraking gekomen met gastsprekers en –docenten die erg inspireren." Erik Croes, Maastricht, deelnemer.

Deze tweejarige cursus is gevalideerd voor 190 RU door

 

Gerelateerd aanbod
- Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren nieuwe initiatieven - op locatie
- Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren VO - op locatie
- Opleiding Euritmie voor dansdocenten VO - opleiding bij BVS-schooladvies

 

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Vanaf 9 deelnemers
Locatie: 
BVS Schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€999,- per persoon - per jaar

Cursus aanmeldformulier