schoolcursussen

Leidinggeven aan teams op een vrijeschool

Leiding geven aan mensen en processen

Hoe ga je om met sturing en verantwoordelijkheid enerzijds en vrijheid en autonomie passend bij het DNA van de vrijeschool anderzijds. Hoe stel je doelen? Hoe betrek je docenten bij het realiseren van de doelstellingen van je school? Welke docenten heb je wanneer nodig om je doelstellingen te realiseren? Hoe ontwikkel je als teamleider of coördinator door enerzijds je te verantwoorden aan je rector en anderzijds sturing te geven aan je team. Je leert deze cursus om een veranderproces te gaan waarbij je gezamenlijke doelen stelt en je team meeneemt.

De theorie van Verbiest (2012) over professionele leergemeenschappen in relatie tot het teamleiderschap vormt onder andere de basis voor deze cursus. Er wordt geoefend om de verschillende rollen van de leidinggevende te oefenen (onderwijskundig -, procesmatig - en stimulerend leiderschap).

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt in drie bijeenkomsten een breed theoretisch kader over leidinggeven op een vrijeschool neergezet en vertaald naar de praktijk. Leidinggevenden wordt gevraagd om tussen de cursusdagen door te werken aan een ingebracht veranderproces. Op deze ervaringen wordt een volgende bijeenkomst voortgebouwd. Er wordt van elkaar en door elkaar geleerd.

Schoolleidersregister VO
Schoolleiders kunnen deze cursus opvoeren in hun portfolio bij SRVO. Hier zijn geen eisen aan verbonden.

Materiaal: 

BVS brengt geen verdere materiaalkosten in rekening.

Zelf aan te schaffen door de deelnemer:
Verbiest, E. (2017), Professionele leergemeenschappen. Maklu Uitgevers (9789044134698).

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€387,- per persoon - 3 middagen

Cursus aanmeldformulier