leerkrachttrajecten

Activerende didactiek
Samen onderwijs maken

Hoe maak je de leerling meer betrokken bij het onderwijsproces? Wanneer leerlingen uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de les en het leerproces en de docent dit aan hen durft over te laten, ontstaat er ruimte om samen onderwijs te maken. Activerende werkvormen helpen de leerling om zelf aan het werk te gaan en de docent om de leerling te observeren en beter te zien wat elke individuele leerling aan begeleiding nodig heeft. Hierdoor wordt differentiëren een vanzelfsprekendheid en geen tijdrovende opgave. Leerlingen raken meer gemotiveerd, omdat ze meer betrokken zijn, zelf keuzes kunnen maken en hun eigen leerweg mede vorm kunnen geven. We hebben de ervaring dat vrijeschooldocenten met name in het periodeonderwijs nog veelal klassikaal lesgeven en zoeken naar manieren om leerling meer actief te betrekken. In de cursus wordt gewerkt aan de hand van thema’s als lesopbouw, motivatie(problematiek), het wie-is-actiefmodel, de levende les (denken, voelen, willen) en verschillende vormen van activerende didactiek.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt in drie bijeenkomsten een breed theoretisch kader over de betrokken leerling neergezet. Docenten wordt gevraagd om tussen de cursusdagen door werkvormen in de (periode)les te proberen. Die ervaringen zijn mede input voor de volgende bijeenkomst.