leerkrachttrajecten

Een goed gesprek
Zeggen wat je zeggen wil en de ander echt verstaan

Hoe moeilijk is het om in een vergadering precies onder woorden te brengen wat je wil zeggen? Om in een gesprek met een boze ouder niet in de verdediging te schieten, maar bij jezelf te blijven? Om echt te luisteren naar een klacht van een mentorleerling zonder al meteen vijf oplossingen te bieden? Deze cursus biedt handvatten om je te leren uitspreken, opdat je zaken met elkaar kan bespreken en in het luisteren je oordeel op te schorten, opdat je de ander daadwerkelijk kan verstaan. We oefenen aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers met vaardigheden uit onder andere de theorie van geweldloze communicatie.

Werkwijze
In de eerste vier bijeenkomsten wordt geoefend aan de hand van de verschillende stappen in het model geweldloze communicatie. In de laatste bijeenkomst wordt ook een gesprekssituatie van een deelnemer