leerkrachttrajecten

Het mentoraat in de vrijeschool

De mentorklas is binnen het vrijeschoolonderwijs de sociale basis waar leerlingen oefenen om deel te nemen aan een gemeenschap, opdat zij later in de volwassen wereld hun actieve plek kunnen innemen. Iedere docent heeft de taak om de leerling hierbij te begeleiden. Als mentor sta je echter nog iets dichter bij de klas en de individuele leerling. Je maakt deel uit van hun sociale basis, helpt hen als groep samen te leven en te werken en als individu zich verder te ontwikkelen. Dit kan verrijkend zijn, maar soms ook (te) enerverend. Hoe bewaak je jouw grenzen, wat doe je in een mentoruur, hoe begeleid je een klas met allerlei problemen, hoe ga je om met (veeleisende) ouders. Het zijn zomaar een paar vraagstukken waar je als (beginnend) mentor voor komt te staan. Deze cursus legt de basis voor het mentoraat in het vrijeschoolonderwijs. Het biedt je achtergronden en vaardigheden om direct als mentor mee aan de slag te gaan.

Tijdens de cursus worden in drie bijeenkomsten onder andere de volgende thema’s behandeld:
- Het takenpakket van de mentor
- Leerlingbegeleiding
- Groepsvorming
- Mentorlessen
- Contacten met ouders en functionarissen in de school.

Doelgroep
- (beginnende) mentoren voortgezet onderwijs
- Ervaren mentoren adviseren we de cursus ‘een goed gesprek’.

Werkwijze
In de drie bijeenkomsten wordt theorie behandeld, is er ruimte voor uitwisseling en persoonlijke reflectie en wordt er actief geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden.