Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren voortgezet onderwijs
Op locatie

Al enkele jaren verzorgen we de opleiding voor bovenbouwleraren tot vrijeschool leraar. Deze opleiding startten we in Maastricht in 2009, waar we inmiddels de 4de leergang vormgeven. Inmiddels zijn we op drie bovenbouwen actief met een interne opleiding die op deze inhoud is gebaseerd. Alle leergangopleidingen duren twee schooljaren en omvatten 7 volle dagen per jaar.

Wij organiseren de opleiding en geven het vorm. De leerinhoud en didactische werkvormen zijn geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving. Ze staan in een samenhangend perspectief van kunst, wetenschap en religie.Onze docenten zijn mensen uit het veld met specifieke kennis en expertise, die past bij de leerinhoud.

De opleiding omvat twee fasen: het eerste jaar wordt vooral de nadruk gelegd op basale antroposofische begrippen, terwijl in het tweede jaar een persoonlijk onderzoek in relatie tot de eigen lespraktijk een praktische vertaling en verdieping geeft aan de achtergronden die in het eerste jaar geleerd zijn.

Deze 2-jarige opleiding richt zich specifiek op bevoegde leraren voortgezet onderwijs. Het vrijeschoolonderwijs is een werkgebied van de antroposofie en heeft als uitgangspunt het drieledig mensbeeld en de mens in ontwikkeling. Onderstaande drie elementen vormen het kernobject van handelen:
- de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt
- leerstof als ontwikkelingsstof
- de gehele mens naar lichaam, ziel en geest.

Klik hier voor meer informatie. U kunt deze opleiding ook volgen via een open inschrijvingscursus. Klik hier voor actuele data en studiegids.

Werkwijze
De tweejarige opleiding bestaat uit 7 lesdagen per jaar. Daarnaast volgen deelnemers 2 dagen een stage, bestuderen 3 basiswerken en doen een onderzoek. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het onderzoek, een portfolio met verslagen en bewijzen voor het leren. Een verslag komt als bijlage bij het certificaat. Voldoet men aan de bekwaamheidseisen dan ontvangt de student een certificaat.

Op iedere studiedag formuleert de student een (deel)vraag waaraan in de tussenliggende tijd gewerkt wordt (zie bijlage 2 voor onderzoeksvragen). Het doel is om aan het eind van het eerste jaar te komen tot een onderzoeksvraag voor het tweede jaar. In de tussenliggende tijd wordt een ontwikkelingsportfolio bijgehouden over het (deel)onderzoek. Het portfolio is een verzameling “bewijzen” voor de ontwikkeling, zonder vastgestelde vorm of inhoud.
Tijdens de studiedagen in het tweede jaar wordt er gereflecteerd op de inhoud van het portfolio en de ontstane vragen. Deze vragen kunnen ook inhoudelijke thema’s opleveren die in het tweede jaar van de opleiding worden opgepakt. Aan het einde wordt er een presentatie gegeven door iedere student. Voldoet men aan de bekwaamheidseisen dan ontvangt de student een certificaat.

Thema's jaar 1:
Dag 1: Algemene menskunde
Dag 2: 3- en 4-ledig mensbeeld
Dag 3: Kleuterontwikkeling
Dag 4: Taalontwikkeling
Dag 5: Moderne vreemde talen
Dag 6: De twaalf zintuigen
Dag 7: Ritme, ademhaling en beweging

Thema's jaar 2:
Dag 1: Planetentypen
Dag 2: Oordeelsvorming
Dag 3: Leren volgens Vrijeschool concept
Dag 4: Kunstzinnig onderwijs
Dag 5: Kunstzinnige houding als leraar
Dag 6: Leer- en denkstrategieën
Dag 7: Eigen ontwikkeling
Dag 8: Presentaties
Dag 9: Eindgesprekken.

"De opleiding ter verdieping voor vrijeschool pedagogie heeft mij bijzonder veel nieuwe inzichten gegeven. De unieke kijk van de antroposofie op onderwijs en opvoedkunde bieden daarnaast veel handvatten die in de praktijk goed toepasbaar zijn. Bovendien ben ik door de opleiding in aanraking gekomen met gastsprekers en –docenten die erg inspireren." Erik Croes, Maastricht, deelnemer.

Gerelateerd aanbod
- Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren nieuwe initiatieven - op locatie, nieuwe school
- Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren VO - opleiding bij BVS-schooladvies
- Opleiding Euritmie voor dansdocenten VO - opleiding bij BVS-schooladvies