Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren nieuwe initiatieven

Werk je net op een nieuw initiatief in het voortgezet onderwijs? En wil je je scholen
in de vrijeschoolpedagogie? BVS-schooladvies verzorgt opleidingen op maat voor leraren in het voortgezet onderwijs die op een nieuw te starten/ gestarte voortgezet vrijeschool werken. Daarnaast begeleidt BVS-schooladvies nieuwe initiatieven bij  leerplanontwikkeling. Natuurlijk kunnen wij in overleg ook een traject op maat bieden.

Werkwijze
We bieden drie trajecten aan op je school. In overleg met de opdrachtgever passen we ons aanbod aan:
Beginnersopleiding, inclusief coaching
Gevorderdenopleiding, inclusief coaching leerplanontwikkeling.

Opbouw opleidingen
• Vijf studiemiddagen voor beginners en gevorderden. Deze verzorgen twee van onze
adviseurs tegelijkertijd.
• Je maakt tussen de bijeenkomsten door formatieve opdrachten.
• Bij diverse opdrachten gebruik je boeken van de literatuurlijst (zie kopje materiaal).
• Drieslag-leren:

 • een gevorderde neemt een beginner onder zijn hoede en verzorgt tijdens de opleidingsmiddagen inhoudelijke modules, literatuurstudie, etc.
 • We werken met maatjes, critical friends binnen de groep. Aan de hand van een persoonlijk leerdoel bezoek je elkaars lessen.
 • Aan een duo koppelen we één van onze adviseurs, die ook de lesbezoeken van beide docenten verzorgt en een feedbackcyclus leidt.

• Afsluitend met certificaat, beoordelingscriteria:

 • Beginnersopleiding
  • Tijdens een ouderavond de vrijeschoolvisie vertellen
  • Leeftijdsfasegericht onderwijs onderbouwd verzorgen
  • Periodeonderwijs zelf ontwerpen vanuit vrijeschoolpedagogie.
 • Gevorderdenopleiding
  • Kunnen toepassen van denken, voelen, willen in de lespraktijk
  • Vanuit vierledig en drieledig mensbeeld naar kinderen kijken en handelingsadviezen opstellen (individueel; en per groep)
  • Differentiëren vanuit menstypen (planeettypen, temperamenten)
  • Omdat de opleidingen op maat zijn kunnen we verschillende accenten benadrukken die passen bij de specifieke vragen.
  • Voor de leerplanontwikkeling werken we minimaal vier dagen in kleinere groepen.

. Lees de folder voor meer informatie

Materiaal
Aan te schaffen literatuur:
Dam, van, J (2012), Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming, Pentagon
Lievegoed, B. (2008), Ontwikkelingsfasen van het kind, Christofoor, 13de druk
Passenier, H (2020), Waarden in het onderwijs, Christofoor
Steiner, R (2001), Algemene menskunde als basis voor de pedagogie, Christofoor
Wember,V (2016), Wilsopvoeding, Pentagon
Werkhooven, M. van en Dijck, K. van (2017); Een goede les, Coutinho

Gerelateerd aanbod
- Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren VO - op locatie, bestaande scholen
- Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren VO - opleiding bij BVS-schooladvies
- Opleiding Euritmie voor dansdocenten VO - opleiding bij -schooladvies