Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pedagogisch medewerker

De methodiek Speelplezier hebben we in samenwerking met Speelpleziernethodiek tot en met 31 december 2020 ingezet om organisatie VVE te certificeren. Per 1 januari 2021 hebben we onze eigen VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren, de validatie door het NJI is (dd. 29 oktober 2020) bijna rond, we staan al op hun website.

Organisaties met een VVE-certificering Speelplezier kunnen gemakkelijk en kosteloos overstappen op Vroeg Veelzijdig Ervaren-certificering. Neem hiervoor contact op met Hans Passenier op E h.passenier@bvs-schooladvies.nl M (06) 52 00 39 75.

Voor het behouden van de Speelplezier-certiricering kun je contact opnemen met Speelpleziermethodiek op speelplezier@ziggo.nl.

Speelplezier PM'er cursus
Met de afronding van de zaken rondom Speelplezier loopt er nog één PM-cursus tot het einde van dit kalanedrjaar.

Certificering Pedagogisch medewerker
Deelnemers aan deze opleiding ontvangen aan het einde van de opleiding een certificaat als voldaan is aan de voorwaarde:
- 100% aanwezigheid
- De deelnemer een portfolio kan overleggen zoals afgesproken tijdens de opleiding.

Werkwijze
Er zijn 10 cursusdagen waarop gewerkt wordt. Elke cursusdag wordt een aantal onderwerpen behandeld en in de middag wordt er gecoacht en geoefend:
Dag 1: Introductie van het atelier, inrichting van het klasje, dag/ ochtend ritme, wat is VVE.
Dag 2: Woordenschat didactiek, ochtendspel, lopen, spreken, denken,
Dag 3: Nabootsspel, bewegingsspel, onderste 4 zintuigen.
Dag 4: Ontwikkelingsfasen van het spel, pedagogische constitutiebeelden.
Dag 5: Sociaal-emotionele ontwikkeling, kind-volgend spelen
Dag 6: Vingerspelletjes, het schrijven van een ritme versje, het schrijven van een klein verhaaltje.
Les 7: Interactief voorlezen (welk boekje voor welke leeftijd), het uitspelen van een boek.
Les 8: Het kind-volg-systeem en overdracht basisschool.
Les 9: Ouderparticipatie en betrokkenheid.
Les 10: Het schrijven van een beeld van het kind, overzicht en herhaling van alle onderwerpen.

 

Materiaal: 

- Map Speelplezier Antroversie: per locatie/vestiging met 1 map aanwezig zijn (niet in cursusprijs inbegrepen).
- Map Kindvolgsysteem (niet in cursusprijs inbegrepen).
- Spelenderwijs voorschoolse educatie (in cursusprijs inbegrepen).

Specificaties: 
Minimaal 12 deelnemers
Datum en tijd: 
zondag, 13 december, 2020 - 10:00 tot 16:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€792,- per persoon - 10 dagen

Cursus aanmeldformulier