Speelplezier Antroversie: VVE-certificering spelbegeleider

We krijgen veel vragen voor het opleiden van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in kleine peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of BSO-instellingen. Omdat het een uitgebreid traject is met een 10-tal cursusdagen en een eis tot coaching-on-the-job deden we dit steeds in de instelling zelf. Die opzet is niet geschikt voor kleine organisaties. Daarom bieden we deze cursus aan, waar  beoogde spelbegeleiders zich voor kunnen opgeven, en die onderdeel uitmaakt van het certificeringstraject van uw organisatie. U kunt daarnaast de pedagogisch medewerkers (pm’ers) opgeven voor de cursus Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pedagogisch medewerker.

Voor de certificering van de gehele organisatie gelden de volgende voorwaarden:
- Alle medewerkers dienen gecertificeerd opgeleid te zijn
- Er is in de organisatie een opgeleide spelbegeleider die beschikt over het certificaat Spelbegeleider van BVS, te behalen met deze cursus.
- de spelbegeleider neemt de coaching van de pm’ers voor haar rekening en zorgt voor het continu laten opleiden van de nieuwe pm’ers bij BVS: open cursus of incompany.
- De gecertificeerde spelbegeleiders volgen jaarlijks twee trainingsdagen als onderhoud van de certificering.
- De organisatie heeft de map Speelplezier Antroversie voor elke vestiging/locatie aangeschaft.
- De organisatie heeft het Kindvolgsysteem van BVS aangeschaft.
- De organisatie heeft akkoord van de GGD voor VVE-certificering.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om te zorgen voor een gecertificeerde spelbegeleider. In deze cursus worden dus de spelbegeleiders individueel opgeleid. De licentie geldt voor een jaar en wordt verlengd na het volgen van de jaarlijkse terugkomdag. Aan het einde van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 5 middagen. Elke cursusdag wordt een aantal onderwerpen behandeld en in de middag wordt er gecoacht en geoefend.

Voorwaarden voor de cursisten
De spelbegeleider:
- Moet aanwezig zijn (geweest) op de cursus Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pm’er.
- Moet zich de inhoud van de les eigen hebben gemaakt.
- Moet een portfolio maken van de coaching welke ze gedaan heeft met collegae.
- Moet alle 5 trainingsmiddagen aanwezig zijn.
- Voorwaarde voor deelcertificaat is het overleggen van ingevulde trainingsformulieren.

Lesinhoud per middag

Twee cursusgroepen
Cursus 1: 9/3/18, 1/6/18, 19/10/18, 30/11/18 en 10/5/2019.
Cursus 2: ...

Gerelateerd aanbod
- Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pm'er - cursus
- Speelplezier Antroversie: volledig traject VVE certificering - incompany/maatwerk
- Speelplezier Antroversie light: losse modules - cursussen
- Speelplezier Antroversie light: losse modules - incompany/maatwerk
- Speelplezier Antroversie informatiemiddag
- Speelplezier Antroversie - map met katernen

Materiaal: 

Hand-outs en materiaal van de cursusleider, geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Minimaal 8 deelnemers. Eerste twee dagen zijn gepland op 1 dag
Datum en tijd: 
zaterdag, 13 juli, 2019 - 09:00 tot 17:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€575,- per persoon - 5 middagen.

Cursus aanmeldformulier