Speelplezier Antroversie

VVE certificeringstraject

Peuters en kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich minder?. Met deze methodiek leren kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van een meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassene. Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel.

Speelplezier is geen nieuw concept of een hybride variant van concepten. Speelplezier beschrijft de praktijk van alledag voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die samen met hun kinderen in vruchtbare interactie willen zijn in een inspirerende speel↔leeromgeving. De speel-sfeer-leerthema’s beschrijven hoe, wat, wanneer en met wie zij een activiteit doen. Speelplezier antroversie verzorgt een doorgaande lijn van de peutergroep t/m groep twee van de basisschool.

Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen, omdat het taalaanbod visueel ondersteund wordt, vanaf het begin gelijkwaardig meedoen en leren snel de taal. Speelplezier voor kleuters is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt voor zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in hun ontwikkeling vooruit zijn, biedt Speelplezier extra aanbod.

Antro-versie Speelplezier
Noach kinderopvang te Maastricht heeft ruim een jaar geleden de handschoen opgepakt en heeft in overleg met de samensteller van het integrale en door het NJI erkende VVE-programma "Speelplezier" het programma aangepast. De antroversie van speelplezier is een doorwrocht programma van Margot Wouterse dat is aangevuld met de achtergronden van de pedagogische inzichten van het vrijeschoolonderwijs. Het is een intensief programma, dat sterk het bewust pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers vergroot vanuit de uitgangspunten van de antroposofische menskunde. Een echt professionaliseringstraject in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar.

Certificeringsvoorwaarden
Voor de certificering van de gehele organisatie gelden de volgende voorwaarden:
- Alle medewerkers dienen gecertificeerd opgeleid te zijn.
- Er is in de organisatie een opgeleide spelbegeleider die beschikt over het certificaat Spelbegeleider van BVS, te behalen met de cursus Speelplezier Antroversie VVE certificering spelbegeleider.
- de spelbegeleider neemt de coaching van de pm’ers voor haar rekening en zorgt voor het continu laten opleiden van de nieuwe pm’ers bij BVS: open cursus of incompany/maatwerk.
- De gecertificeerde spelbegeleiders volgen jaarlijks twee trainingsdagen als onderhoud van de certificering.
- De organisatie heeft de map Speelplezier Antroversie voor elke vestiging/locatie aangeschaft.
- De organisatie heeft het Kindvolgsysteem van BVS aangeschaft.
- De organisatie heeft akkoord van de GGD voor VVE-certificering.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om te zorgen voor een gecertificeerde spelbegeleider.

Verkorte varianten
Naast de 2-jarige opleiding biedt BVS-schooladvies ook korte (modulaire) cursussen op maat, zoals bijvoorbeeld een introductie op de methode Speelplezier of een module. Zo kunt u geheel op maat uw kennis van en het werken met deze methode u eigen maken. U kunt de map Speelplezier ook los bestellen via BVS-schooladvies.

Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerd aanbod
- Certificering pm'er in vve: Speelplezier Antroversie - cursus
- Speelplezier Antroversie light: losse modules - cursussen
- Speelplezier Antroversie light: losse modules - imcompany/maatwerk
- Speelplezier Antroversie informatiemiddag
- Speelplezier Antroversie - map met katernen
 

Materiaal: 

Iedere deelnemer kan de map Speelplezier Antroversie vol met informatie, tips en verhalen aanschaffen.
 

Specificaties: 
10 cursus dagen op locatie van de school verdeeld over 2 jaar, daarnaast 20 uur begeleiding in het werk.
Locatie: 
De cursus wordt op locatie gegeven.
Kosten: 
In overleg wordt een offerte op maat gemaakt.

Cursus aanmeldformulier