Speelplezier Antroversie
Volledig traject voor VVE certificering

Peuters en kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich minder?. Met deze methodiek leren kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van een meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassene. Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel.

Speelplezier is geen nieuw concept of een hybride variant van concepten. Speelplezier beschrijft de praktijk van alledag voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die samen met hun kinderen in vruchtbare interactie willen zijn in een inspirerende speel↔leeromgeving. De speel-sfeer-leerthema’s beschrijven hoe, wat, wanneer en met wie zij een activiteit doen. Speelplezier antroversie verzorgt een doorgaande lijn van de peutergroep t/m groep twee van de basisschool.

Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen, omdat het taalaanbod visueel ondersteund wordt, vanaf het begin gelijkwaardig meedoen en leren snel de taal. Speelplezier voor kleuters is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt voor zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in hun ontwikkeling vooruit zijn, biedt Speelplezier extra aanbod.

Antro-versie Speelplezier
U kunt bij ons een VVE-certificering "Speelplezier" ontvangen. Speelplezier  is een doorwrocht programma van Margot Wouterse, dat door Petra Weeda en Joyce van der Meijden is aangevuld met de achtergronden van de pedagogische inzichten van het vrijeschoolonderwijs. Het is een intensief programma, dat sterk het bewust pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers vergroot vanuit de uitgangspunten van de antroposofische menskunde. Een echt professionaliseringstraject in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar.

Verkorte varianten en open cursussen
Naast de 2-jarige opleiding biedt BVS-schooladvies ook korte (modulaire) cursussen op maat, zoals bijvoorbeeld een introductie op de methode Speelplezier of een module. Zo kunt u geheel op maat uw kennis van en het werken met deze methode u eigen maken. Hiermee kunt u geen certificering behalen.

Daarnaast biedt BVS de tweejarige opleiding ook als een open cursus aan, zowel voor de PM'er als een spelbegeleider. Zo kunnen kleine organisaties, waar een inompany traject teveel geld kost, ook vve-gecertificeerd worden met de Speelplezier Antroversie methodiek. Zie hieronder de verschillende mogelijkheden onder het kopje gerelateerd aanbod.

Gerelateerd aanbod
-
Speelplezier Antroversie light - losse modules - cursus
- Speelplezier Antroversie light - losse modules - incompany/maatwerk
- Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pm'er - cursus
- Speelplezier Antroversie: VVE-certificering spelbegeleider - cursus
- Speelplezier Antroversie informatiemiddag
- Speelplezier Antroversie - map met katernen

Klik hier voor meer informatie.