schooltrajecten

Vroeg en voorschoolse educatie bij BVS-schooladvies
Globale informatie

BVS-schooladvies staat voor:

  • Ondersteuning van de gehele ontwikkeling van het jonge kind van 0-7 jaar
  • Het belang van een voorwaarde scheppende leefomgeving voor het jonge kind omdat én opdat ieder kind zich op een eigen, unieke wijze ontwikkelt.
  • Kwalitatief goed opgeleide Pedagogisch Medewerkers, kleuterleerkrachten, Interne Begeleiders en andere opvoeders die bij de opvoeding van het jonge kind betrokken zijn.
  • De opvoeder verzorgt een (pedagogische) leefomgeving die met aandacht en zorg is ingericht: natuurlijke materialen en voeding, een goed voorbeeld dat nagebootst kan worden, leven en werken vanuit een dag-, week-, maand- en jaarritme, geborgenheid, veiligheid, verbondenheid.

VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de:

  • Taalontwikkeling: die wordt o.a. gericht gestimuleerd door de een goed (taal) voorbeeld van de opvoeders en een rijke talige leefomgeving.
  • Rekenontwikkeling: beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd worden in een betekenisvolle context aangeboden in een rijk jaar(feesten) aanbod, periode-, week- en dagritme.
  • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal. Deze worden o.a. gestimuleerd door een rijk aanbod, zinvol bewegen, huishoudelijk betekenisvol werk, werken aan de lichaamsgerichte zintuigen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.

Voor meer informatie over onze VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren lees hier verder....