Werving & Selectie

WERVING EN SELECTIE

BVS-schooladvies bemiddelt bij het vinden van onderwijsprofessionals voor vrijescholen. Of het nou gaat om een schoolleider, een docent of een onderwijsondersteuner. Door ons netwerk en onze expertise in het vrijeschool onderwijs, zijn wij in staat om vanuit uw vraag of behoefte de juiste mensen te verbinden aan uw school. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hans Passenier:
E directie@bvs-schooladvies.nl - M (06) 52 00 39 75

Vrijeschool De Berkel (PO)
zoekt per 1 januari 2019 (geplaatst dd. 25-9-2018)
een directeur voor 0,8 fte.
Klik hier voor meer informatie.

Vrije School De Zonnewende
zoekt per 1 augustus 2018 (23-4-2018)
een ervaren leerkracht voor een van de klassen
Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Zeeland
zoekt per 1 augustus 2018 (geplaatst 30-3-2018)
part-time leerkrachten klas 1 (groep 3) 0,8 fte en klas 5 (groep 7) 0,2 fte.
Klik hier voor meer informatie.

Geert Groote College
zoekt per 1 augustus 2018 (geplaatst 19-3-2018)
rector voor 0,8 - 1,0 fte.
Klik hier voor meer informatie.

SVS Tobiasstroom
zoekt per 1 september 2018 (geplaatst dd. 8-2-2018)
docent diensverlening & producten voor 0,3-0,5 fte.
Klik  hier voor meer informatie.

Vrijeschool Helianthus
zoekt per direct (geplaatst dd. 26-1-2018)
intern begeleider voor 0,6 fte.
Klik hier voor meer informatie.

Vrijescholen Athena
zoekt voor vrijeschool Valentijn
invalleerkracht klas 6 voor 0,8 fte
Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Helianthus te Heerlen
zoekt per begin januari 2018
Leerkracht klas 6/groep 8 voor 0,7245 fte (zwangerschapsverlof)
Klik  hier voor meer informatie