Werving & Selectie

WERVING EN SELECTIE

BVS-schooladvies bemiddelt bij het vinden van onderwijsprofessionals voor vrijescholen. Of het nou gaat om een schoolleider, een docent of een onderwijsondersteuner. Door ons netwerk en onze expertise in het vrijeschool onderwijs, zijn wij in staat om vanuit uw vraag of behoefte de juiste mensen te verbinden aan uw school. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hans Passenier:
E directie@bvs-schooladvies.nl - M (06) 52 00 39 75

Waldorf Uden (Uden, VO)
zoekt per 1 mei 2020 (geplaatst dd. 19-12-2019)
een (ervaren) klassenleerkracht vrijeschoolonderwijs voor 0,6-1,0 fte. Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Meander (Nijmegen)
zoekt (geplaatst dd. 19-12-2019)
een directeur voor 1 fte. Klik hier voor meer informatie.

Stichting Vrijescholen Ithaka
zoekt per 1 februari 2020 (geplaatst dd. 19-12-2019)
een stafmedewerker onderwijskwaliteit voor 0,9 fte. Klik hier voor meer informatie.

't Kleurenbos (Oss)
zoekt per 1 februari 2020 (geplaatst dd. 19-12-2019)
een intern begeleider voor 0,3 fte. Klik hier voor meer informatie.

Oosterwoldschool Sofia (Almere)
zoekt (dd. 26-11-2019)
een leerkracht (omvang bespreekbaar). Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Brabant (Eindhoven)
zoekt per direct (dd. 22-11-2019)
een klassenleerkracht (0,4-0,6 fte). Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool De Zwaneridder (Wageningen)
zoekt per 1 januari 2020 (dd. 22-11-2019)
een leerkracht klas 1 (0,762 fte). Klik hier voor meer informatie.

De Vrije School Den Haag (VO)
zoekt per direct (dd. 22-11-2019)
een docent aardrijkskunde bovenbouw HAVO/VWO (3 à 5 vaklessen per week). Klik hier voor meer informatie.
docenten periodelessen hiervoor organiseert de school op 27-11-2019 19:30-21:00u en op 4-12-2019 14:00-15:30 u een kennismaking met periodelesgeven. Klik hier voor meer informatie.

CSW bestevaêr (Vlissingen)
zoekt (geplaatst dd. 19-11-2019)
een docent wiskunde vrijeschool (tijdelijk) klas 7, 8, 9. Klik hier voor meer informatie.

Stichting Pallas (Uden)
zoekt (geplaatst dd. 31-10-2019)
een bestuursondersteuner (0,8 fte, 32 uur). Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool de Zevenster (Uden)
zoekt per 29 november 2019 (geplaatst dd. 29-10-2019)
een leerkracht groep 5 (0,5845 fte / 2,5 dagen) ter vervanging van zwangerschapsverlof. Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool De Driestroom (Den Bosch)
zoekt per 6 januari 2020 (geplaatst dd. 29-10-2019)
een leerkracht euritmie (0,333 fte). Klik hier voor meer informatie.
een vakleerkracht handwerken (0,3 fte). Klik hier voor meer informatie.
een klassenleerkracht (0,6-0,8 fte). Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool 't Kleurenbos (Oss)
zoekt per direct (geplaatst dd. 29-10-2019)
een onderwijsassistent (1,0 fte). Klik hier voor meer informatie.

Stichting Ithaka (Noord-Holland)
zoekt (geplaatst dd. 1-2-2019)
klassenleerkrachten en intern begeleiders. Klik hier voor meer informatie.