Medewerkers

  • Gea Weeren

    Senior adviseur, Schoolpsycholoog, registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
    Expertise:
    Sociaal-emotioneel trainer, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsstoornissen (m.n. vanuit antroposofisch oogpunt)
    Telefoonnummer:
    (06) 13 23 49 19