Wie zijn wij

BVS-schooladvies (statutair de Begeleidingsdienst voor vrijescholen), gevestigd in Utrecht, is een onderwijsadviesbureau met kennis en expertise van vrijeschoolonderwijs. Zij levert diensten aan scholen door het hele land. Wij adviseren en staan de scholen bij in de zorg voor de leerling, begeleiding van leraren, verzorgen cursussen voor lerarenteams en richten ons op advisering en coaching op organisatie en beleidsniveau.

Missie en visie
We ondersteunen de ontwikkeling van jonge mensen in hun menswording. Alles wat we doen staat in het licht van menswording; we onderzoeken het en we passen het toe in ons werk. Het is het ijkpunt van onze geschiedenis: de kinderen die op zoek zijn naar scholen om een vrije ontwikkeling te kunnen gaan, niet belast met een overtuiging vanuit het materialisme, maar met de mogelijkheid daaraan weerstand te kunnen bieden.

We bundelen kennis en expertise op het gebied van menswording en stellen dit beschikbaar. Iedereen die bij de ontwikkeling van jonge mensen betrokken is, vindt bij ons de kennis en expertise die ze nodig heeft. We voeren onze missie niet uit door direct met kinderen te werken, maar met de scholen, de ouders en met de mensen die in die scholen werken. Drijvende krachten zijn enthousiasme en kunstzin(nigheid). We vormen een bron van waaruit veel leraren, intern begeleiders, bestuurders, ouders en pedagogisch medewerkers hun werk met de kinderen kunnen uitvoeren.