certificering

certificering

Onderwijsontwikkeling Onderwijskeurmerk

BVS-schooladvies heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Het keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in onderwijsadviesmarkt. Het keurmerk wordt afgegeven door Onderwijsontwikkeling Nederland, de brancheorganisatie van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.

Gecertificeerde Nationaal MediaCoach
In onze organisatie is een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam, die de verbetering van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders op de agenda zet. BVS-schooladvies erkent daarmee het belang van mediawijsheid en heeft vanaf januari 2012 het recht het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid te voeren! Een gecertificeerd Nationaal MediaCoach heeft de officiële Nationale Opleiding MediaCoach succesvol afgerond en neemt deel aan het jaarlijkse terugkomprogramma, dat zorgt dat de MediaCoach volledig up-to-date is met de nieuwste mediaontwikkelingen.

Gecertificeerde Beeldcoach

In onze organisatie is een gecertificeerd beeldcoach. Beeldcoaching is een krachtig middel om te bewerkstelligen dat iedere professional een “reflective practicioner” wordt en in beweging blijft. Beeldcoaching gaat over kijken, ontvangen, verzenden, gebruiken en interpreteren van beelden. Vaak videobeelden, beelden van jezelf en beelden van anderen om te groeien als vakman of vakvrouw. Bij beeldcoaching zijn de beeldcoach en de professional voortdurend in gesprek hierover. Niet de ‘logica’ van het zien, begrijpen en interpreteren van de beelden is daarbij van betekenis, maar vooral de “dialogica”.

 

Geregistreerde CRKBO-instelling

BVS-schooladvies is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet zodoende aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en heeft daarmee recht op BTW-vrijstelling op veel van haar diensten. De audit voor dit register is uitgevoerd door Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), een onafhankelijke organisatie met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen.