certificering

certificering

Onderwijsontwikkeling Onderwijskeurmerk

BVS-schooladvies heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Het keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de onderwijsadviesmarkt, afgegeven door Onderwijsontwikkeling Nederland, de brancheorganisatie van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Met het keurmerk tonen we aan dat we voldoen aan een hoge kwaliteit en professionaliteit op het gebied van onderwijsadvies. Als lid van Onderwijsontwikkeling Nederland voldoen we aan strenge kwaliteitseisen, waarbij we ons o.a. extern laten toetsten op ‘evidence based of informed’ werken, kennismanagement en klanttevredenheid. Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen voeren, voldoen we een aantal kwaliteitscriteria, zoals het beschikken over een certificaat voor interne kwaliteitszorg, een Cedeo klanttevredenheidscertificaat en het volgen van leidende principes rond o.a. innovatie, kennisdelen en duurzame verankering van ons aanbod in de scholen.

Cedeo Klanttevredenheidsonderzoek

BVS-schooladvies heeft Cedeo-erkenning. Cedeo voert klanttevredenheidsonderzoeken uit om de kwaliteit van dienstverleners te beoordelen. Deze Cedeo-erkenning wordt voor 2 jaar en uitsluitend verleend aan organisaties, waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de onderwijsbegeleiding en -adviestrajecten en de performance van het bureau. Elke 2 jaar voert Cedeo een nieuw klanttevredenheidsonderzoek uit. Lees hier het rapport van Cedeo over BVS-schooladvies over 2022.

Geregistreerde CRKBO-instelling

BVS-schooladvies is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet zodoende aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en heeft daarmee recht op BTW-vrijstelling op veel van haar diensten. De audit voor dit register is uitgevoerd door Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), een onafhankelijke organisatie met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen.

Gecertificeerde Nationaal MediaCoach
In onze organisatie is een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam, die de verbetering van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders op de agenda zet. BVS-schooladvies erkent daarmee het belang van mediawijsheid en heeft vanaf januari 2012 het recht het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid te voeren! Een gecertificeerd Nationaal MediaCoach heeft de officiële Nationale Opleiding MediaCoach succesvol afgerond en neemt deel aan het jaarlijkse terugkomprogramma, dat zorgt dat de MediaCoach volledig up-to-date is met de nieuwste mediaontwikkelingen.

Gecertificeerde Beeldcoach

In onze organisatie is een gecertificeerd beeldcoach. Beeldcoaching is een krachtig middel om te bewerkstelligen dat iedere professional een “reflective practicioner” wordt en in beweging blijft. Beeldcoaching gaat over kijken, ontvangen, verzenden, gebruiken en interpreteren van beelden. Vaak videobeelden, beelden van jezelf en beelden van anderen om te groeien als vakman of vakvrouw. Bij beeldcoaching zijn de beeldcoach en de professional voortdurend in gesprek hierover. Niet de ‘logica’ van het zien, begrijpen en interpreteren van de beelden is daarbij van betekenis, maar vooral de “dialogica”.