certificering

Onderwijsontwikkeling Onderwijskeurmerk

BVS schooladvies heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Het keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in onderwijsadviesmarkt. Het keurmerk wordt afgegeven door Onderwijsontwikkeling Nederland, de brancheorganisatie van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp

CRKBO
BVS schooladvies is een CRKBO-gecertificeerde instelling. Hiermee voldoet BVS aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs van Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), uitgeoerd door CPION.

Gecertificeerde Nationaal MediaCoaches
In onze organisatie zijn twee gecertificeerd Nationaal MediaCoaches werkzaam, die de verbetering van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders op de agenda zetten. BVS schooladvies erkent daarmee het belang van mediawijsheid en heeft vanaf januari 2012 het recht het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid te voeren! Een gecertificeerd Nationaal MediaCoach heeft de officiƫle Nationale Opleiding MediaCoach succesvol afgerond en neemt deel aan het jaarlijkse terugkomprogramma, dat zorgt dat de MediaCoach volledig up-to-date is met de nieuwste mediaontwikkelingen.