‘kennis delen, mensen verbinden’

BVS-schooladvies begeleidt en ondersteunt al 40 jaar vrijeschoolonderwijs

Visie BVS-Schooladvies

BVS-schooladvies werkt aan een duurzame ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs. Onze aanpak is gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Want onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Ook aan persoonsvorming, zowel individueel als in relatie tot een sociale context, moet het onderwijs dienstbaar zijn. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. BVS-schooladvies ondersteunt, adviseert en begeleidt scholen in het vormgeven van hun onderwijs.

 

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

 

Wij verbinden actuele wetenschappelijke inzichten aan de uitgangspunten van vrijeschoolonderwijs. Wij begeleiden scholen bij vraagstukken om hun vrijeschoolonderwijs te verbeteren. Omdat wij werkzaam zijn in meer dan 100 scholen zien wij mooi praktijkvoorbeelden die wij doorgeven aan andere scholen. Wij spelen in op onderwijskundige vragen die op ons toekomen. Want BVS-schooladvies staat voor Kennis delen, mensen verbinden!

MISSIE BVS-SCHOOLADVIES

 • BVS-schooladvies werkt vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld.
 • Ieder kind heeft recht op kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs.
 • Ieder kind heeft een eigen onderwijsbehoefte. Dit vraagt om een aanpak die recht doet aan verschillen tussen leerlingen.
 • Wij stimuleren een onderzoekende attitude bij leerkrachten en schoolleiders
 • Om eigentijdse antwoorden te vinden op actuele onderwijskundige vraagstukken.
 • Wij zijn verkenners voor onderwijsvernieuwing.
 • Omdat we een netwerk hebben in het gehele onderwijsveld, zijn we snel op de hoogte van de nieuwste trends en vraagstukken. We vragen ons steeds af of we deze trends en vraagstukken kunnen verbinden en toegankelijk maken voor het vrijeschoolonderwijs.
 • Wij streven naar een duurzaam resultaat.
 • Wij geloven dat leraren en scholen zich ontwikkelen door continu te reflecteren op hun werk en met elkaar hiervan leren. Wie bieden daarom langdurige trajecten aan om dit leren te ondersteunen.
 • BVS-schooladvies begeleidt scholen bij inrichtingsvraagstukken
 • Omdat vrijescholen groeien en het onderwijsaanbod in beweging is, begeleiden wij scholen bij het ontwerpen van het leerplan en passende organisatievormen te vinden bij hun onderwijsinrichting.
 • Wij werken samen met alle partners die vrijeschoolonderwijs vormgeven om kennis te delen, mensen te verbinden.