Verwante Organisaties

Academie voor ouders
De Academie voor Ouders biedt cursussen voor vaders, moeders, leerkrachten en alle andere opvoeders. 

 

Acadin
Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.

 

Alliance for Childhood (USA)
The Alliance for Childhood promotes policies and practices that support children’s healthy development, love of learning, and joy in living.

 

Alliance for Childhood (UK)
This organisation wants to raise awareness in society of the importance of a good and healthy childhood.

 

 

Centrum onderwijs & innovatie Leiden
Deze organisatie verzorgt nascholing voor leraren, docenten, teams en leiders in het onderwijs en is verbonden aan Hogeschool Leiden.

 

Die Freunde der Erziehungskunst
Der Verein fördert weltweit Initiativen eines freien Bildungswesens und Einrichtungen, die auf Grundlage der Waldorfpädagogik arbeiten.

 

ECSWE
De European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) verbindt 26 nationale vrijescholen-verenigingen en vertegenwoordigt daarmee 712 scholen en 147.000 leerlingen in heel Europa.

 

Edith Maryon College
Het Edith Maryon College is een fonds voor opleidingsvragen.

 

Elewa 

21st century education & training. Elewa is Swahili for “to understand”. Through over five years of research, Elewa has developed a hands-on approach to the design, development and delivery of any large scale training for thousands of beneficiaries. They support the development and operationalization of different types of digital learning and coaching. They produce accessible, user-friendly and scalable platforms. Featuring their own WhatsApp LMS, the Elewa Portal.

 

Federatie Steinerscholen
De pedagogische begeleidingsdienst voor vrijescholen in België.

 

IASWECE
De International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE) ondersteunt de oprichting van vrije kleuterscholen en opleidingsinstituten voor kleuterleidsters.

 

Internationaal Hulpfonds (IHF)
Het IHF helpt projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt.

 

Kiezen voor de vrijeschool 
Deze website van de vereniging van vrijescholen is bedoeld als een eerste kennismaking met de vrijeschool voor leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en belangstellenden.

 

Lectoraat Waarde(n) vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) vrijeschoolonderwijs, verbonden aan Hogeschool Leiden, maakt de waarden en opbrengsten van het vrijeschoolonderwijs inzichtelijk.

 

Mercurius
Wereldwijde leverancier van producten aan vrijescholen. Want scholen hebben kunst nodig is hun slagzin.

 

Onderwijsdatabank
Het virtueel kenniscentrum voor primair onderwijs.

Onderwijsontwikkeling Nederland
Branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus, waar BVS-schooladvies lid van is.
Verstrekt keurmerk Onderwijsontwikkeling Nederland, dat toont aan dat je voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies.

 

Opleiding docent dans-euritmie
In Europa erkende bachelor opleiding tot docent dans / euritmie voor het basis- en voortgezet onderwijs en voor les aan volwassenen of podiumkunst.

 

Opleiding docent muziek
In Europa erkende opleiding tot eerstegraads muziekdocent voor basis- en voortgezet onderwijs en voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

 

Quo Vadis Euritmie
Forum voor professioneel podiumwerk met euritmie. Achtergronden en overzichten.

 

Regenboog
Website van BVS over Regenboog, sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Registerleraar.nl
Het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

 

School aan Zet
Website over het programma School aan Zet voor alle onderwijsprofessionals.

 

Vereniging van vrijescholen
De vereniging van vrijescholen verenigt onderwijsinstellingen die werken vanuit antroposofie: alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in deze organisatie.

 

Vereniging van VrijeOpvoedkunst
Vereniging voor vrijeschoolpedagogie.

 

Vrije Hogeschool
School voor (aankomend) studenten voor een tussenjaar of een heroriëntatietrimester. En de plek van de Lievegoed Academie.

 

Vrijeschool Pabo
Op Hogeschool Leiden is de vrijeschool Pabo (voorheen Helicon te Zeist) gevestigd.

 

Vrijeschoolbeweging.nl
Vrijeschoolbeweging.nl is een initiatief van de Stichting voor Rudolf Steinerpedagogie, een steunstichting van vrijescholen.

 

Vrijeschoolliederen
Een grote verzameling liederen om te delen.

 

Vrijeschoolonline 

Online lesmateriaal om vooral offline te gebruiken, zoals beeldinstructies, materialen voor periodeonderwijs, downloads, handleidingen en sjablonen. Deze website is het initiatief van Jiri Brummans.

 

Vrijonderwijs
Website dat als platform dient voor ouders en betrokkenen bij het vrijeschoolonderwijs.

 

Vereinigung der Waldorf Kindergärten
Website van de vereniging van Duitse antroposfische kinderdagverblijven.

 

Warmonderhof
Opleiding voor biologisch-dynamische landbouw.

 

WMK
Werken met Kwaliteit (WMK) is een webbased kwaliteitsinstrument. Het legt de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Er is voor iedere school wel een versie. WMK wordt gebruikt door 3.000 scholen. De inhoud van WMK is ontwikkeld door Cees Bos.