Nieuws

Uitnodiging Dag van de fenomenologie 25 mei 2024 - Initiatiefgroep Fenomenologie organiseert dit jaar haar Dag van de fenomenologie op 25 mei 2024 op Rudolf Steiner College en de prachtige schooltuinderij Vrij Waterland in Haarlem. Ben je onder- en/of bovenbouwleerkracht, ouder of belangstellende? We vragen je hartelijk om mee…
Vrijescholen in Afrika – Zanzibar - Het Internationaal Hulp Fonds, vrijwilligersorganisatie voor vrijeschoolpedagogie, biedt steun aan projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde regio maken regelmatig reizen langs de scholen. Reiny…
Basisvaardigheden – burgerschap - Momenteel begeleiden we een aantal scholen bij het opstellen en vormgeven van beleid omtrent de basisvaardigheden. Burgerschap, dat doen we toch al?   Hoewel op veel vrijescholen veel aandacht is voor wereldburgerschap, is het met het verschijnen van de conceptkerndoelen…
Het lerarentekort opgelost: de stralende toekomst van het onderwijs - Tijdens de Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam schrijven deelnemers een column over onderwijsontwikkeling. Ook ambitie om door te groeien naar een leidinggevende plek in de school? Meld je hier aan voor de infobijeenkomst.   Scholen gedijen door…
Dyscalculie - Getallen zijn overal en we gebruiken ze de hele dag: om de tijd te lezen, om te betalen, om te reizen, eten te wegen, etc. Het is dus ook voorstelbaar dat het hebben van dyscalculie een grote impact op het…
Leerkracht-leerling interactie coaching - Relatiegerichte reflectie voor het omgaan met leerlingen met “moeilijk” gedrag Zowel voor de leerling als voor de leerkracht is een goede relatie van belang. Voor de leerling geldt dat een goede relatie met de leerkracht bijdraagt aan een betere cognitieve…
Vrijescholen in Zuid-Amerika (4) – Haïti - Haïti - de lange weg naar vertrouwen Een vrijeschool in Haïti? Kan dat daar? Sinds een jaar of twintig timmert Myriam Labbé, een ex-vrijeschoolleerling uit Frankrijk, in het dorp Torbeck, Haïti aan de weg met haar Ecole du Village, waar…
Vrijescholen in Zuid-Amerika (3) – Mundo Feliz - Crisispedagogie “Mundo Feliz”, gelukkige wereld. Zo luidt de mooie (en ook verwarrende) naam van een project voor kinderopvang en kleutergroepen in een niet zo mooie, kwetsbare wijk van Santiago de Chile. De twaalf begeleidsters willen zich verder verdiepen in de…
Verslag symposium vondsten en uitdagingen bij nieuwe initiatieven - In de Metaalkathedraal in Utrecht is het goed toeven. Ooit gestart als een kerk of kapel, omgebouwd tot een metaalwerkplaats, metamorfoseerde het uiteindelijk tot een ontmoetingsplaats waarin de voorgaande bestemmingen nog duidelijk zichtbaar zijn. Een spirituele omgeving waarin beide beentjes…
De boerderijschool van de Zonnewende - Het is woensdag, ik rijd naar de boerderij van boer Freddy waar een deel onze leerlingen op woensdag en vrijdag vertoeven. Op de vrijdagen klas 4. Ze werken met het vee, het land en koken met wat er uit de…
Gelijkwaardigheid is een kernwaarde van het vrijeschoolonderwijs - Gezamenlijke verklaring Vereniging van vrijescholen, BVS-schooladvies en Vrijeschool Pabo In de media zijn de afgelopen tijd berichten verschenen over de oprichting van Renaissancescholen door de politieke partij Forum voor Democratie. De oprichters hebben ten aanzien van hun curriculum gerefereerd aan…