Geplaatst op

De meerwaarde van een analyse van de basisvaardigheden – een praktijkervaring

Vanaf het begin van schooljaar 2023-2024 ondersteunt onze adviseur Ninke Beunk het Karel de Grote College (KGC) bij de analyse van basisvaardigheden. Het KGC heeft subsidie ontvangen voor verbetering van basisvaardigheden. Zij werken met dia-toetsen in de klassen 7, 8 en 9. Middels een 0-meting vulden ze een rapport met gegevens waarin inzichtelijk werd hoe klassen, niveaus en leerlingen ervoor staan op taal en rekenvaardigheden in de onderbouw. Door naast deze data ook de toetsen van de hogere klassen te analyseren beschikt KGC nu over een totaaloverzicht op data van haar leerlingen met betrekking tot basisvaardigheden.

 

Ninke heeft met de coördinatoren taal & rekenen en de rector een lijst met interventies opgesteld en aan de menukaart[1] gekoppeld. Met de nieuwe data in juni 2024 kijken ze hoe de voortgang is en of ingezette interventies daarop van invloed zijn geweest. De komende jaren kan KGC op voortgang analyseren en gerichte interventies inzetten waar dat nodig is.

 

Het geeft KGC inzicht hoe de leerlingen scoren op de basisvaardigheden, welke gebieden aandacht vragen en op welke wijze interventies ingezet kunnen worden die aantoonbaar effect sorteren’. – Ardan Aldershof, rector Karel de Grote College

 

Ninke: “Wat ik persoonlijk erg waardevol en als verrassend heb ervaren met dit proces is wat objectieve data kunnen betekenen in de stap naar de pedagogische grondslag die binnen het (vrijeschool)onderwijs zo belangrijk is. Mijn eigen scepticisme op waardering van een harde kwalitatieve dataverzameling en de daadwerkelijke betekenis van al die cijfers is met de uitvoering van dit proces 180 graden gekanteld. Het zorgt voor dialoog met elkaar, het geeft bewustwording op ‘waar kijken we nu eigenlijk naar’, het is een handvat om vanuit gezamenlijkheid te kijken wat er nodig is in het onderwijs. Het betekent dat docenten moeten praten over hun vak en wat zij daarbinnen doen, dat ze even uitzoomen op hun eigen vak om het grotere geheel te kunnen overzien. En het geeft vervolgens ‘aha’ en ‘o ja’ momenten, maar ook inzicht en de wens te willen verbeteren met elkaar.”

 

Mocht jouw school ook een verbeterslag willen maken en daarbij hulp kunnen gebruiken: Vanuit BVS-schooladvies kunnen we hierbij ondersteunen en de eerste opzet naar analyses helpen zodat het daarna binnen de school voortgezet kan worden.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ninke Beunk op n.beunk@bvs-schooladvies.nl en 06-29 33 35 61.


[1] https://www.nponderwijs.nl/basisvaardigheden & https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/aan-de-slag

 

Kunstwerk: leerling, Mercurius College Delft