Geplaatst op

Onze nieuwe postmaster schoolpsycholoog!

Dit voorjaar studeerde onze schoolpsycholoog en onderwijsadviseur Noor Zomerman af aan de tweejarige postmasteropleiding Registerpsycholoog Kinder & Jeugd NIP/ Schoolpsycholoog bij RINO-groep.

 

Noor: “Met mijn werk bij BVS-schooladvies als basis voor deze opleiding mocht ik mij twee jaar lang elke week onderdompelen in inspirerend onderwijs óver onderwijs en de mensen die zich daarin bewegen. Met het bereiken van deze mijlpaal is het een mooie gelegenheid om de schoolpsycholoog in deze nieuwsbrief eens in de schijnwerpers te zetten.

 

Kinderen vragen het weleens: ‘wat doe je dan de hele dag op een school?’ Dat is aan de ene kant altijd lastig om te beantwoorden, want elke dag is anders, maar aan de andere kant is het heel simpel om aan de kinderen uit te leggen: we werken samen met de kinderen, de juffen en meesters en de baas van de school. Samen vinden we een manier waarop iedereen fijn kan leren.

 

‘Hoe doet de schoolpsycholoog dat dan?’ Dat verschilt natuurlijk enigszins; per werkplek kunnen er accenten zijn en per schoolpsycholoog zijn er eigen interesses, maar over het algemeen houden we ons bezig met de volgende taken:

Door op de scholen bij te dragen op álle lagen, van leerling, ouder en leerkracht tot schoolbreed en bovenschools beleid, dragen we bij aan het steeds te verbeteren van het (vrijeschool-)onderwijs en het passend te maken. De schoolpsycholoog coacht of begeleidt leerkrachten op pedagogisch en didactisch handelen, werkt met een team leerkrachten aan een thema of denkt mee met de directeur en de intern begeleider over het verbeteren van onderwijs en het uitzetten van beleid. Als het nodig is, wordt diagnostisch onderzoek gedaan.

 

Met de opgedane ervaringen, kennis en vaardigheden ben ik blij om als schoolpsycholoog bij BVS-schooladvies verder bij te dragen aan mooi (vrijeschool)onderwijs! Ik denk op scholen graag mee over handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken en onderwijskwaliteit in de school, haal veel plezier uit het begeleiden op effectief leerkrachthandelen en het begeleiden/coachen van intern begeleiders. Tenslotte, wanneer er vragen zijn rondom het leren van leerlingen doe ik diagnostisch onderzoek om passende handelingsadviezen te kunnen geven. Mijn speciale interesse ligt bij de dyslexie en dyscalculie.”