Geplaatst op

Kom je ons team versterken of ken je geschikte kandidaten?

We zijn erg blij met de grote vraag naar onze diensten na de afgelopen periode van onzekerheid i.v.m. corona. We sluiten een periode af en kijken weer vooruit met een goed gevoel. We willen daarom ons team uitbreiden en hebben de volgende vacatures:

 

  • Vacature onderwijsadviseur
  • Vacature administratief medewerker
  • Vacature leden Raad van Toezicht

 

Wil je ons helpen de juiste mensen te vinden of heb je zelf interesse?

Meer informatie vind je hier: https://www.bvs-schooladvies.nl/over-ons/vacatures/#

Geplaatst op

MEDIA-EDUCATIE EN VRIJESCHOOLONDERWIJS

Ik klik rond in de wereld,
Waarin de chip zijn log zendt
Waarin de data fonkelenWaarin de mensen rusten…

 

 

Wat je niet ziet, bestaat wel degelijk. Daarom is tijd om nu aan de slag te gaan met mediawijsheid en digitale geletterdheid. Want in de wereld van de toekomst – de wereld van de kinderen – is een steeds grotere rol weggelegd voor digitale technologie. Worden wie je bent ontwikkelt zich altijd in dialoog met de omgeving, dus laten we aandachtig kijken naar alle vernieuwingen in onze leefomgeving.

 

Op 11 oktober 2021 organiseert BVS-schooladvies een webinar over mediawijsheid en digitale geletterdheid. We laten zien hoe dit thema past binnen het vrijeschoolonderwijs en gaan samen aan de slag met de vragen die voor ons liggen. Na afloop van dit webinar ben je er nog niet klaar mee, maar weet je wel beter waar je kunt beginnen.

 

Meer informatie en aanmelden: https://www.bvs-schooladvies.nl/…/webinar-ik-klik-rond…/

Geplaatst op

BVS-schooladvies bestaat 40 jaar!

Wij bestaan deze maand 40 jaar! 40 jaar geleden was de vrijeschoolbeweging aansprekend voor een kleinere kring mensen. Nu is de vrijeschoolbeweging uitgegroeid tot een professionele partner in onderwijzend Nederland. Er is een steeds grotere nieuwsgierigheid ontstaan naar de waarden van de vrijeschool in wetenschap en politiek.

Wij zijn er trots op dat we de afgelopen 40 jaar zoveel vrijescholen hebben ondersteund door kennis te delen en mensen te verbinden en hopen dat ook de komende 40 jaar te blijven doen!

Geplaatst op

NPO na de zomer: ​start met interventies vanuit de menukaart

Als vervolg op de schoolscan en het plan van aanpak die scholen voor de zomervakantie hebben gemaakt in het kader van de NPO, gaan zij na de zomervakantie aan de slag met de uitvoering van de gekozen interventies uit de menukaart.

Wij ondersteunen en begeleiden scholen bij de uitvoering van deze interventies. Daarnaast brengen we voor scholen in kaart wat de mogelijk positieve gevolgen zijn van de interventies.

 

In het po ondersteunen we scholen bij het verbeteren van taal- en rekenonderwijs enerzijds en het versterken van de sociale vaardigheden van klassen tussen leerlingen met de Regenboogaanpak anderzijds.In het vo ondersteunen we scholen bij het opnieuw vormgeven van het mentoraat en de rol van de mentor. Ook ontwikkelen we samen met scholen een werkwijze waarbij de executieve functies van leerlingen ontwikkeld worden. In de lessen begeleiden we leraren bij het verzorgen van een gedifferentieerde lespraktijk en activerende didactiek.

 

Ga voor meer informatie naar onze website? https://www.bvs-schooladvies.nl/…/nationaal-plan…/

Geplaatst op Geef een reactie

Learning journey in Leadership

English below

 

Waldorfscholen in verschillende landen hebben zeer verschillende organisatiestructuren, maar ze hebben allemaal leiderschap nodig dat het onderwijs dient en leerlingen, docenten en personeel in staat stelt hun potentieel te benutten. Ons online programma biedt creatieve ideeën en ervaringen en de mogelijkheid om op leerreis te gaan over schoolleiderschap.

 

Waldorf Schools in different countries have very different organizational structures but they all need leadership that serves the education and enables students, teachers and staff to fulfill their potential. Our online program offers creative ideas and experiences and the opportunity to go on a learning journey about School leadership.

Meer informatie/more information: https://www.bvs-schooladvies.nl/…/leadership-in…/


Verslag dag 1 – klik hier

 

Geplaatst op

De menukaart van het Nationaal Plan Onderwijs biedt voor ieder wat wils (DD 12-05-2021)

Maandag 10 mei is de menukaart met wetenschappelijk onderbouwde interventies gepresenteerd door demissionair minister A. Slob. Doel van de menukaart is om ​effectief bewezen interventies in te zetten om vermeende coronavertragingen in te lopen. Wij gaan ervan uit dat de coronacrisis invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren en zijn ervan overtuigd dat zij naast aandacht voor mogelijke leerstofachterstanden ook behoefte hebben aan interventies die het sociale proces in de klas versterken enerzijds en de persoonlijke ontwikkeling waaronder het zelfvertrouwen vergroten anderzijds.

 

Scholen zijn momenteel druk bezig om een schoolscan te maken waarmee ze mogelijke achterstanden in kaart brengen om vervolgens de juiste effectief bewezen interventies uit het menu te kunnen selecteren om leerlingen optimaal te begeleiden bij hun ontwikkeling.

 

Wij helpen scholen zowel bij het maken van een schoolscan als bij het begeleiden van het maken van de juiste keuzes ​uit het menu. Ook denken we graag mee hoe wij scholen kunnen ondersteunen bij de uitvoering van gekozen interventies komende twee jaar.

 

Voor meer informatie en vraag om ondersteuning door ons kun je terecht op onze website of neem rechtstreeks contact op met Gerben Deenen (PO), Rikke Heesen (PO), Laura Stroo (PO), Stephanie de Vries (PO), Jeanneke Brosky (VO), Hans Passenier (VO),Miryam Hupkes (VO), Jacoba Pylyser (VO) of Elard Pijnaken (VO).

Geplaatst op Geef een reactie

De nieuwe cursusfolders PO en VO – schooljaar 2021-2022 zijn uit (DD 26-4-2021)

We presenteren met trots ons cursusaanbod voor schooljaar 2021-2022. Als antwoord op de vragen uit het vrijeschoolveld hebben we een aantal nieuwe opleidingen en trainingen ontwikkeld waar we je graag over informeren.

 

Al onze opleidingen en trainingen vinden in één van onze zalen in Utrecht plaats, maar kunnen ook op jouw school worden georganiseerd. Daarnaast kunnen we als de coronacrisis ons daartoe dwingt ons aanbod online of in hybride vorm aanbieden. 

 

Ook lopende het nieuwe schooljaar ontwikkelen we nieuw aanbod ingegeven door vragen uit de actualiteit. Dit doen we in de vorm van webinars, trainingen en begeleiding. Daarom vragen we je het aanbod op de website goed te volgen. Nieuw cursusaanbod gedurende een schooljaar communiceren we daarnaast ook in onze nieuwsbrief en op onze social media-kanalen.

 

Klik hier voor de folder Cursusaanbod PO 2021-2022 
Klik hier voor de folder Cursusaanbod VO 2021-2022

Geplaatst op

De wereld in sprookjes. (DD 17-4-2021)

En als ze niet gestorven zijn dan leven ze nu nog…Het is zo eenvoudig. Deze woorden gelden niet alleen voor sprookjespersonages, maar ook voor onze gewoontes. Sommige gewoontes mogen veranderen, of sterven, om in de beeldspraak te blijven. Ze verdwijnen in de tijd en staan steeds verder van onze huidige realiteit af.

 

We zijn bezig met een publicatie over de verruiming van de traditionele verstelstof in de vrijescholen. Ik kreeg tekst en producten van veel leraren uit onze scholen. Vondsten, suggesties en bespiegelingen. Mooi materiaal. Maar ook met veel lege plekken. Het wordt dus een groeipublicatie, waarvan de eerste opzet het einde nadert. Daarom vragen we jullie mee te denken. Wetend dat dit soort processen altijd synchroniciteit kent; er zijn meer mensen mee bezig. Er zijn meer initiatieven van ouders, vertelgroepen en leraren. Zoeken jullie mee?

 

Welke gewoontes in de vertelstof kunnen aanvulling gebruiken: 

  • de gewoonte om alleen vanuit traditionele westers perspectief onze verhalen te vertellen. We zoeken helden van kleur, tradities uit verschillende werelddelen. Hier lijkt onze oogst tot nu toe wat willekeurig. Het hele werelddeel Azië bijvoorbeeld is amper vertegenwoordigd. 
  • De gewoonte om voornamelijk vanuit klassieke stereotypering vrouwen en mannen te beschrijven, de rolverdeling te benaderen. Veelkleurigheid in vriendschappen, liefdes en gezinsstructuren, samenlevingsvormen, voorwaartse stoere meisjes en vrouwen, zachtaardige jongen en mannen; ze liggen voor het oprapen, maar het helpt leraren om er meer parate voorbeelden van te verzamelen. We zoeken daarom ook op dit gebied naar meer diversiteit van de helden in de bestaande vertelstof. Hier is de oogst voor klas 2 en 3 niet ruim. 
  • We zoeken voor beide blikrichtingen ook meer diversiteit in de kinderliteratuur. Voor bij het voorlezen of zelf lezen van de kinderen. En met name hier vind ik onze oogst tot nu toe karig, terwijl ik vermoed dat er meer hedendaags moois is uitgegeven.

 

En dan nog iets…Mij viel de afgelopen dagen de gewoonte op om alle tekst vanuit het mannelijk perspectief te benoemen, de leraar hij…het kind leert zijn gevoelens verwoorden…enz. Hoe gemakkelijk is het om het onzijdig of in meervoud te formuleren. Wat voor moeite eigenlijk? Waarom zou ik de kans op vanzelfsprekende herkenning voor iedere lezer niet vergroten? En dat is dan maar iets kleins.Daar ga ik mee beginnen.

 

Leentje en Vondevogel


‘Vondevogel en Leentje hielden veel van elkaar, zoveel, dat, als de één de ander niet zag, zij verdriet hadden.’ Grimm

Geplaatst op

Visie van BVS-schooladvies op Nationaal Plan Onderwijs (DD 8-4-2021)

Wij gaan ervan uit dat kinderen ook buiten de schoolomgeving geleerd hebben en dat ontwikkeling niet alleen geschiedt binnen de muren van een school maar overal onafhankelijk van tijd en plaats. Als er gesproken wordt over leerachterstanden dan kan het voorkomen dat een leerling bijvoorbeeld een achterstand heeft opgelopen in begrijpend lezen, maar wel veel zelfstandiger is geworden in het plannen van zijn werk en binnen het gezin een grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen tijdens de lockdown. Er is ondanks een opgelopen leerachterstand ook veel geleerd. Onze benadering gaat uit van het hele kind en alle aspecten van leren. In ons aanbod gaan we uit van de drie doeldomeinen die hoogleraar G. Biesta onderscheidt: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Doeldomein: Kwalificatie & Prestatie
Onder kwalificatie verstaat Biesta het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die mensen in staat stellen iets te doen, op een bepaalde manier te handelen. Kennis, vaardigheden en houdingen kunnen betrekking hebben op een specifiek beroepenveld, maar ook op een breder thema, zoals functioneren in een complexe maatschappij. Voorbeelden van kwalificatie zijn kwalificatiedossiers, competentieprofielen, rapporten, eindtoetsen, repetities, doorstroompercentages, kerndoelen, eindtermen en plusdocumenten.

Doeldomein: Socialisatie & burgerschap
Biesta omschrijft socialisatie als een proces waarin leerlingen kennisnemen en deel uitmaken van tradities en praktijken. Deze kunnen betrekking hebben op een bepaald beroep, maar ook op bredere thema’s, zoals democratie. Het onderwijs heeft de taak jonge mensen te leren respectvol met elkaar en onderlinge verschillen om te gaan.

Doeldomein: Persoonsvorming & Subjectificatie
Biesta typeert persoonsvorming als het proces van individualisering van de leerling. De leerling moet uiteindelijk in staat zijn autonoom tot beslissingen te komen, los van docent, school, heersende normen en tradities. Biesta kiest daarom voor het begrip subjectificatie. De essentie van subjectificatie is volgens Biesta een persoon vrij, volwassen en verantwoordelijk in de wereld te laten zijn. Identiteit gaat om wie iemand is, subjectificatie geeft aan hoe een persoon is ten opzichte van anderen. 

Het is daarom van belang om te onderzoeken bij leerlingen in welk domein ontwikkeling heeft plaats gevonden en in welk domein knelpunten zijn ontstaan of de ontwikkeling gestagneerd is. OC&W onderscheidt drie manieren waarmee de vermeende achterstanden kunnen worden weggewerkt met de extra beschikbare gelden: 

  • meer onderwijs;
  • effectiever onderwijs;
  • aanvullende interventies. 

Wij richten ons op effectiever onderwijs en aanvullende interventies en niet op meer onderwijs omdat volgens ons ook buiten de school geleerd wordt. Wij willen leraren ondersteunen in hun ontwikkeling om met hen en hun leerlingen te onderzoeken wat binnen de reeds bestaande lesroosters en lestijden nodig is om het leerproces extra te stimuleren.  

Geplaatst op

Terugblik conferentie ‘Veerkracht = Leerkracht’

Terugkijkend op onze conferentie ‘Veerkracht=leerkracht’, die we op 19 maart online naar alle deelnemers brachten komt er weer een glimlach op ons gezicht! 

 

Tijdens het voorbereiden hebben we er steeds naar gestreefd om een interactief dynamisch programma te maken, een programma dat ieder bekrachtigt in zijn dagelijks werk met de leerlingen. En hoe doe je dat dan online? We ontwierpen een interactief programma, waarin ontmoeting, uitwisseling, leren & plezier maken een plek kregen en waarin het gezamenlijk volgen van lezingen en het werken in kleine groepen voeding gaf voor lichaam, ziel en geest. Iedere deelnemer kreeg voorafgaand een verrassingsbox per post. Uit deze box kwamen gedurende de dag allerlei verschillende kleine cadeautjes; iets lekkers, een mooi schriftje, een balletje om mee te spelen, een elastiek om de veerkracht mee te beproeven en een drankje om met elkaar het glas te heffen aan het slot van de dag. Dat bracht plezier en verbinding. En elke keer ook die stille verwachting van ‘wat komt er nu weer uit die doos?’

 

Rik ten Cate opende de dag met zijn lezing ‘Veerkracht’. Hij bracht het thema in relatie tot het vierledig mensbeeld. We leerden kijken naar wat ons voedt en waar we energie verliezen. Hij inspireerde ons zo dat we weer helder voor ogen kregen hoe we zelf actief zorg kunnen dragen voor ons vermogen aan veerkracht en dat van de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. Hij wakkerde bij menigeen het vuur weer aan het onderwijs zelf levendig vorm te blijven geven.

 

De lezing van Rob Martens kreeg de titel ‘We moeten spelen’, naar zijn gelijknamige boek. Als onderzoekend wetenschapper deelde hij zijn bevindingen met ons. Zo sprak hij over de rol van spel in relatie tot intrinsieke motivatie voor diepgaand leren. 

 

Tato Wesselo, oud leerling van de vrijeschool en inmiddels afgestudeerd aan het Conservatorium, omlijstte de dag met twee spoken words. Hij opende de dag met het gedicht ‘Ode aan de docent’ dat hij in het najaar van 2020 schreef, juist nu, als hulde voor de leerkracht. Hij luisterde de hele dag mee met de lezingen en werkgroepen. Ondertussen werkte hij ter plekke aan een kunstzinnige impressie van onze conferentie. Hij trakteerde ons aan het eind van de dag op een spoken word, die een diepe indruk maakte.

 

We hebben met elkaar een fantastische dag neergezet! In een tijd waarin menigeen zich overvraagd voelt is het de uitdaging om ruimte te blijven maken voor wat ons goed doet en inspireert. De glimlach als nawee van de conferentie houden we nog even vast. We wensen ieder vanaf deze plek een flinke dosis veerkracht! Zodat je steeds met passie kunt staan voor je vak: het bieden van inspirerend onderwijs, in de breedste zin van het woord.