Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam

Overzicht

Schoolleidersopleiding vrijescholen basis- en vakbekwaam

We hebben in samenwerking met leiderschapsacademie NSO-CNA deze gecertificeerde opleiding vormgegeven, waarin je bij Basisbekwaam de ambachtelijke kant van het schoolleiderschap oefent. In Vakbekwaam leer je vanuit een integraal perspectief vanuit verschillende wetenschappelijke bronnen te kijken naar complexe sturingsvraagstukken en breid je je handelingsrepertoire uit. We hebben de opleiding zo ingericht dat de uitgangspunten van de vrijeschool zowel in de opdrachten als in de literatuur aan bod komen en in relatie worden gebracht met andere theorieën over leiderschapsontwikkeling.

Doelgroep Opleiding schoolleider op een vrijeschool

Opleiding voor zowel PO als VO.

 

Schoolleider Basisbekwaam
Voor aspirant- en beginnende schoolleiders, die voldoende sturingsruimte binnen de school hebben om leidinggevende praktijk uit te voeren. Hierbij denken we aan IB’ers die docenten begeleiden bij verbetertrajecten, coördinatoren die kartrekker zijn van inhoudelijke ontwikkelingen en onderwijsvernieuwing, adjunct directeuren en directeuren die nog geen scholing in leiderschap hebben gevolgd. Het accent op enerzijds op het ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap in relatie tot schoolontwikkeling, en anderzijds op het ambachtelijk deel van leiderschap in een onderwijsorganisatie; het sturen in de domeinen structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/ pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten.

 

Schoolleider Vakbekwaam
Voor schoolleiders met een aanstelling als leidinggevende in het onderwijs, met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. Het accent ligt op de verbinding tussen persoonlijk leiderschap en het sturen op complexe processen in de schoolorganisatie. De integrale insteek slaat een brug tussen onderwijspraktijk, organisatieontwikkeling, onderzoekende houding en persoonlijk leiderschap. De leidinggevende cultiveert een kritische opstelling ten aanzien van alle vormen van kennis en inzicht waarop de schoolpraktijk en het schoolbeleid zijn gebaseerd en deelt dit in het team. Het sturen in de domeinen structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten krijgt verdieping en verbreding.

Resultaat Opleiding schoolleider op een vrijeschool

Opleiding Basisbekwaam Schoolleider:

 • Je hebt meer inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl en in cultuur en structuur van de schoolorganisatie; personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteitszorg.
 • Je kan data in en over de school benutten en kennisbronnen van buiten de school ontsluiten.
 • Je kan praktijkproblemen analyseren.
 • Je ontwikkelt jouw communicatieve, reflectieve en leidinggevende vaardigheden, zoals aanspreken op gedrag, verder.
 • Je ontvangt een certificaat Basisbekwaam Schoolleider.
 • Je kan doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam schoolleider of naar de tweejarige Master Integraal Leiderschap. 

 

Opleiding Vakbekwaam Schoolleider:

 • Je kan leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een lerende organisatie.
 • Je kan organiseren en verbinden vanuit een helikopterview op de schoolorganisatie.
 • Je hebt een onderzoeksmatige houding ten aanzien van praktijkproblemen.
 • Je weet om te gaan met conflicten en weet je teamontwikkeling te koppelen aan de organisatieontwikkeling.
 • Je ontvangt een landelijk erkend certificaat Vakbekwaam Schoolleider.
 • Je kan je laten registreren in het Schoolleiderregister PO of Schoolleiderregister VO.

 

De opbouw van onze opleidingen voor leidinggevenden:

 

In onze folder Opleidingen voor Leidinggevenden lees je meer over alle drie de opleidingen.

Wij bieden dit aan als

 • Opleiding op school
 • Opleiding bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Opleiding op school/binnen stichting
Data: in overleg
Locatie: op school/stichting
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam‘ als opleiding op school/stichting? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Data: 18 dagen, vrijdagen van 9:30-16:30 uur en een tweedaagse. 13 september 2024, 24 september 2024, 25 september 2024, 18 oktober 2024, 8 november 2024, 22 november 2024, 6 december 2024, 10 januari 2025, 31 januari 2025, 14 februari 2025, 7 maart 2025, 21 maart 2025, 4 april 2025, 25 april 2025, 23 mei 2025, 6 juni 2025, en 27 juni 2025.

Locatie:  BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18 – Tweedaagse: hotel nader te bepalen
Prijs:  circa € 6.850,- per persoon – per jaar (inclusief overnachting, exclusief materiaal)
Materiaal: laptop, aanschaf van boeken (de literatuurlijst hiervoor is na aanmelding op de digitale leeromgeving beschikbaar)
Aanvragen: Wil je ‘Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam‘ volgen? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

Voorlichtingsbijeenkomst
Duur en data: 1,5 uur – 24 april 2024 – 16:00-17:30 uur
Locatie: online via Zoom
Prijs: gratis
Aanvragen: Wil je de voorlichtingsbijeenkomst van de ‘Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam‘ bijwonen? klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

Werksoort VO

, ,

KO, PO of VO

PO, VO

Werksoort PO

, ,

Inhoud

Werkwijze Opleiding schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam

Beide varianten van de opleiding duren ieder één jaar en lopen steeds van september tot en met juli.

 

Zowel de opleiding Schoolleider Basisbekwaam als Schoolleider Vakbekwaam sluiten aan bij de leiderschapscompetenties zoals gehanteerd door de PO- en VO-raad. In bijlage 1 zijn de eindkwalificaties beschreven. Er wordt in beide niveaus gewerkt in zes leerlijnen. De eerste twee zijn overkoepelende leerlijnen, die in de andere vier leerlijnen in de praktijk gebracht worden:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Onderzoekende houding
 • Richting geven aan de onderwijsorganisatie
 • Sturen op integraliteit
 • Leidinggeven aan professionele ontwikkeling
 • De omgeving van de schoolorganisatie

 

Zowel in Basisbekwaam als in Vakbekwaam bestaat de afsluitende opdracht uit een verslag met bewijsstukken van ‘leidinggeven aan een verbetertraject in de school.’ In Basisbekwaam gaat het om een traject binnen de sturingsruimte van de deelnemer, en kan het traject zich beperken tot een bouw of onderwijseenheid. In Vakbekwaam gaat het om een complex verbetertraject waarin de deelnemer onderbouwde keuzes maakt voor leiderschapsstijl en -strategie. De bewijsstukken bestaan uit authentieke schooldocumenten en feedback van collega’s en leidinggevenden in de eigen organisatie. Daarmee is de optimale wisselwerking tussen de individuele professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de schoolorganisatie gegarandeerd.


Opzet van het curriculum

Zie ook de website van NSO-CNA

 

Basisbekwaam
De deelnemers werken aan leiderschapsontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling. Het accent ligt op richting geven aan een onderwijsorganisatie en het ontwikkelen van de eigen visie op onderwijs en leiderschap. Er is aandacht voor communicatieve vaardigheden en reflectie. Theorie op het gebied van Organisatieleer, Leiderschap, Communicatie wordt aan de praktijk verbonden door de praktijkopdracht: het ontwerpen van een verbetertraject in de eigen school. Hierbij krijgen de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de onderzoekende houding veel aandacht.

 

Vakbekwaam
De deelnemers werken aan de ontwikkeling van integraal leiderschap met de nadruk op het sturen in complexe processen in de verschillende domeinen. De praktijkopdracht, het verbetertraject, richt zich op een complex sturingsvraagstuk en omvat sturing de verschillende domeinen. De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap wordt door kritische analyse naar een hoger niveau gebracht en er komen meer perspectieven op leiderschap en organisatieontwikkeling aan de orde. De eigen onderzoekende houding gaat bijdragen aan het ontstaan van een onderzoekende en lerende cultuur in de school.

 

Opleidingsduur en Studiebelasting
De opleiding bestaat uit een leerjaar. De studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is verdeeld over 16 opleidingsdagen, één tweedaagse, begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten, praktijkopdrachten op de eigen school en zelfstudie.

 

Erkende kwaliteit / schoolleidersregisters
De Opleiding Schoolleider voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Schoolleidersregister PO en Schoolleidersregister VO. NSO-CNA is lid van SAMOS (Samenwerkende Opleidingen Schoolleider).

 

Intakeprocedure
Na ontvangst van je aanmeldingsformulier vragen wij je om digitaal een intakedossier aan te leveren, bestaande uit de volgende documenten:

 • curriculum vitae met professionele biografie (het verhaal van je loopbaan),
 • een kopie van je arbeidsovereenkomst bij een onderwijsinstelling,
 • het organogram van jouw school met beschrijving van je functie, rol en taken,
 • je motivatie voor deelname aan de opleiding,
 • zelf-inschatting op de vijf kerncompetenties.
 • Aanbevelingsbrief door uw leidinggevende opgesteld en ondertekend
 • Aanstellingsbrief of Tripartite

 

Op basis van de door jouw ingeleverde documenten ontvang je ofwel een bevestiging van plaatsing ofwel een verzoek om aanvullende informatie of een gesprek.

 

Bekostiging
In het huidige regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Dit professionaliseringsbudget wordt toegevoegd aan de lumpsum die wordt uitgekeerd aan het schoolbestuur. Betaal je de opleiding zelf, dan kun je de studiekosten aftrekken bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Adviseur

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.