Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam

Overzicht

Schoolleidersopleiding vrijescholen basis- en vakbekwaam

We hebben in samenwerking met NSO-CNA een gecertificeerde opleiding weten vorm te geven, waarin je in Basisbekwaam je in de ambachtelijke kant van het schoolleiderschap ontwikkelt. In Vakbekwaam leer je breder en integraler te kijken naar complexe sturingsvraagstukken. En we hebben de opleiding zo vormgegeven dat de uitgangspunten van de vrijeschool daar ook in aan bod komen. Immers leiding geven op een vrijeschool vraagt vaak specifieke kennis en achtergronden die je nu in deze opleiding direct meekrijgt.

Doelgroep Opleiding schoolleider op een vrijeschool

Opleiding voor zowel PO als VO.

 

Schoolleider Basisbekwaam
Voor aspirant- en beginnende schoolleiders, die voldoende sturingsruimte binnen de school hebben om leidinggevende praktijk uit te voeren. Hierbij denken we aan IB’ers die docenten begeleiden bij verbetertrajecten, coördinatoren die kartrekker zijn van inhoudelijke ontwikkelingen en onderwijsvernieuwing, adjunct directeuren en directeuren die nog geen scholing in leiderschap hebben gevolgd. Het accent op enerzijds op het ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap in relatie tot schoolontwikkeling, en anderzijds op het ambachtelijk deel van leiderschap in een onderwijsorganisatie; het sturen in de domeinen structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/ pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten.

 

Schoolleider Vakbekwaam
Voor schoolleiders met een aanstelling als leidinggevende in het onderwijs, met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. Het accent ligt op de verbinding tussen persoonlijk leiderschap en het sturen op complexe processen in de schoolorganisatie. De integrale insteek slaat een brug tussen onderwijspraktijk, organisatieontwikkeling, onderzoekende houding en persoonlijk leiderschap. De leidinggevende cultiveert een kritische opstelling ten aanzien van alle vormen van kennis en inzicht waarop de schoolpraktijk en het schoolbeleid zijn gebaseerd en deelt dit in het team. Het sturen in de domeinen structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten krijgt verdieping en verbreding.

Resultaat Opleiding schoolleider op een vrijeschool

Opleiding Basisbekwaam Schoolleider:

 • Je hebt meer inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl en in cultuur en structuur van de schoolorganisatie; personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteitszorg.
 • Je kan data in en over de school benutten en kennisbronnen van buiten de school ontsluiten.
 • Je kan praktijkproblemen analyseren.
 • Je ontwikkelt jouw communicatieve, reflectieve en leidinggevende vaardigheden, zoals aanspreken op gedrag, verder.
 • Je ontvangt een certificaat Basisbekwaam Schoolleider.
 • Je kan doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam schoolleider of naar de tweejarige Master Integraal Leiderschap. 

 

Opleiding Vakbekwaam Schoolleider:

 • Je kan leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een lerende organisatie.
 • Je kan organiseren en verbinden vanuit een helikopterview op de schoolorganisatie.
 • Je hebt een onderzoeksmatige houding ten aanzien van praktijkproblemen.
 • Je weet om te gaan met conflicten en weet je teamontwikkeling te koppelen aan de organisatieontwikkeling.
 • Je ontvangt een landelijk erkend certificaat Vakbekwaam Schoolleider.
 • Je kan je laten registreren in het Schoolleiderregister PO of Schoolleiderregister VO.

 

De opbouw van onze opleidingen voor leidinggevenden:

Wij bieden dit aan als

 • Opleiding

Kosten, data en aanvragen

Opleiding op school/binnen stichting
Data: in overleg
Locatie: op school/stichting
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam‘ als opleiding op school/stichting? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Data: 18 dagen, vrijdagen van 9:30-16:30 uur en een tweedaagse. 15 september 2023, 26 september 2023, 27 september 2023, 13 oktober 2023, 3 november 2023, 17 november 2023, 15 december 2023, 12 januari 2024, 26 januari 2024, 9 februari 2024, 15 maart 2024, 5 april 2024, 19 april 2024, 17 mei 2024, 24 mei 2024, 14 juni 2024 en 28 juni 2024.

Locatie:  BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18 – Tweedaagse: hotel nader te bepalen
Prijs:  € 6.500,- per persoon – 18 dagen (inclusief overnachting, exclusief materiaal)
Materiaal: laptop, aanschaf van boeken (de literatuurlijst hiervoor is na aanmelding op de digitale leeromgeving beschikbaar)
Aanvragen: Wil je ‘Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam‘ volgen? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

Voorlichtingsbijeenkomst
Duur en data: 1,5 uur – 13 april 2023 – 16:00-17:30 uur
Locatie: online via Zoom
Prijs: gratis
Aanvragen: Wil je de voorlichtingsbijeenkomst van de ‘Opleiding Schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam‘ bijwonen? klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

Werksoort VO

, ,

Inhoud

Werkwijze Opleiding schoolleider op een vrijeschool basis- en vakbekwaam

De opleiding duurt één jaar en loopt van september tot en met juli.

 

Zowel de opleiding Schoolleider Basisbekwaam als Schoolleider Vakbekwaam sluiten aan bij de leiderschapscompetenties zoals gehanteerd door de PO- en VO-raad. In bijlage 1 zijn de eindkwalificaties beschreven. Er wordt in beide niveaus gewerkt in zes leerlijnen. De eerste twee zijn overkoepelende leerlijnen, die in de andere vier leerlijnen in de praktijk gebracht worden:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Onderzoekende houding
 • Richting geven aan de onderwijsorganisatie
 • Sturen op integraliteit
 • Leidinggeven aan professionele ontwikkeling
 • De omgeving van de schoolorganisatie

 

Zowel in Basisbekwaam als in Vakbekwaam bestaat de afsluitende opdracht uit een verslag met bewijsstukken van ‘leidinggeven aan een verbetertraject in de school.’ In Basisbekwaam gaat het om een traject binnen de sturingsruimte van de deelnemer, en kan het traject zich beperken tot een bouw of onderwijseenheid. In Vakbekwaam gaat het om een complex verbetertraject waarin de deelnemer onderbouwde keuzes maakt voor leiderschapsstijl en -strategie. De bewijsstukken bestaan uit authentieke schooldocumenten en feedback van collega’s en leidinggevenden in de eigen organisatie. Daarmee is de optimale wisselwerking tussen de individuele professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de schoolorganisatie gegarandeerd.


Opzet van het curriculum

Zie ook de website van NSO-CNA

 

Basisbekwaam
De deelnemers werken aan leiderschapsontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling. Het accent ligt op richting geven aan een onderwijsorganisatie en het ontwikkelen van de eigen visie op onderwijs en leiderschap. Er is aandacht voor communicatieve vaardigheden en reflectie. Theorie op het gebied van Organisatieleer, Leiderschap, Communicatie wordt aan de praktijk verbonden door de praktijkopdracht: het ontwerpen van een verbetertraject in de eigen school. Hierbij krijgen de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de onderzoekende houding veel aandacht.

 

Vakbekwaam
De deelnemers werken aan de ontwikkeling van integraal leiderschap met de nadruk op het sturen in complexe processen in de verschillende domeinen. De praktijkopdracht, het verbetertraject, richt zich op een complex sturingsvraagstuk en omvat sturing de verschillende domeinen. De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap wordt door kritische analyse naar een hoger niveau gebracht en er komen meer perspectieven op leiderschap en organisatieontwikkeling aan de orde. De eigen onderzoekende houding gaat bijdragen aan het ontstaan van een onderzoekende en lerende cultuur in de school.

 

Opleidingsduur en Studiebelasting
De opleiding bestaat uit een leerjaar. De studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is verdeeld over 16 opleidingsdagen, één tweedaagse, begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten, praktijkopdrachten op de eigen school en zelfstudie.

 

Erkende kwaliteit / schoolleidersregisters
De Opleiding Schoolleider voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Schoolleidersregister PO en Schoolleidersregister VO. NSO-CNA is lid van SAMOS (Samenwerkende Opleidingen Schoolleider).

 

Intakeprocedure
Na ontvangst van je aanmeldingsformulier vragen wij je om digitaal een intakedossier aan te leveren, bestaande uit de volgende documenten:

 • curriculum vitae met professionele biografie (het verhaal van je loopbaan),
 • een kopie van je arbeidsovereenkomst bij een onderwijsinstelling,
 • het organogram van jouw school met beschrijving van je functie, rol en taken,
 • je motivatie voor deelname aan de opleiding,
 • zelf-inschatting op de vijf kerncompetenties.
 • Aanbevelingsbrief door uw leidinggevende opgesteld en ondertekend
 • Aanstellingsbrief of Tripartite

 

Op basis van de door jouw ingeleverde documenten ontvang je ofwel een bevestiging van plaatsing ofwel een verzoek om aanvullende informatie of een gesprek.

 

Bekostiging
In het huidige regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Dit professionaliseringsbudget wordt toegevoegd aan de lumpsum die wordt uitgekeerd aan het schoolbestuur. Betaal je de opleiding zelf, dan kun je de studiekosten aftrekken bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Adviseur

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.