Oriëntatie op schoolleiderschap

Overzicht

 

Voor als je in het (vrijeschool) onderwijs werkt en wil verkennen of een leidinggevende functie in een mogelijk nieuwe stap is, bieden we samen met leiderschapsacademie NSO-CNA, deze training aan van vier bijeenkomsten en twee praktijkdagen. We werken aan je persoonlijk leiderschapsontwikkeling enerzijds en het vak van de schoolleider anderzijds. Je leert om vanuit verschillende theorieën te kijken naar wat er allemaal komt kijken bij het leidinggeven op een (vrije)school. En kunt aan het eind van de training de vraag beantwoorden of je door wil groeien naar een leidinggevende positie. De training biedt een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen in persoonlijk leiderschap en is een voorbereiding op de opleiding Schoolleider op een vrijeschool Basisbekwaam.

 

Doelgroep Oriëntatie op schoolleiderschap

 • Leerkrachten/docenten
 • Coördinatoren (Taal, Rekenen, Hoogbegaafdheid, Regenboog, bouw, ondersteuning)
 • IB’ers
 • Mentoren.

Resultaat Oriëntatie op schoolleiderschap

 

De opbouw van onze opleidingen voor leidinggevenden:

We bieden dit aan als

 • Training bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Training bij BVS
Duur en data: 4 dagen, 9:30-16:00 uur, maandag 4 november 2024, dinsdag 21 januari 2025, woensdag 5 maart 2025 en maandag 14 april 2025
Locatie: BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Prijs: €1.499,- per persoon – 4 dagen
Materialen: geen  bijkomende materiaalkosten
Aanvragen: Wil je ‘Oriëntatie op schoolleiderschap‘ als training bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

 

Kunstwerk: Armina Darshideh – De Vrije School Den Haag VO, tekst: ik denk dat dit een goede oplossing is.

Extra informatie

KO, PO of VO

PO, VO

Werksoort VO

Werksoort PO

Inhoud

Werkwijze Oriëntatie op schoolleiderschap

We werken tijdens vier trainingsdagen met elkaar aan vijf leerlijnen:

1. Persoonlijke leerlijn. Doel: versterken persoonlijk leiderschap

 • Persoonlijk leiderschap
 • Kernwaarden
 • Zelfreflectie/zelfkennis
 • Omgaan met dilemma’s

2. Werkbijeenkomsten. Doel: kennisdelen, aanleren van vaardigheden en onderzoekende houding

 • Leiderschap als rol, als actie, rolwisseling/taakopvatting
 • Onderwijsontwikkelingen

3. Leergroepen: tussen de bijeenkomsten door. Doel: verdieping van het leren door in school-overstijgende groepen met en van elkaar te leren rond praktijk, theorie en persoonlijk leren.

 • Intervisie
 • Casusbespreking
 • Persoonlijk leiderschap: dilemma’s

4. Inspiratielijn met praktijkvoorbeelden. Doel: referentiekader verbreden. Inspirerend en praktisch vertaalbaar:

 • Verzorgd door schoolleiders uit het veld

5. Onderzoeksopdracht in het veld van de schoolleider. Doel: Meer inzicht in het beroep van schoolleider.

 • Versterken beelden van leiderschap en eigen ambitie, in samenspraak met de leidinggevende.
 • Wat betekent leider zijn in het veld van onderwijs?
 • Wat is de opgave van een leider? Wil ik leider zijn? Hoe wil ik een bijdrage leveren als leider aan het proces van leren, ontwikkelen van de vrijeschoolonderwijsorganisatie?

 

Zelfstudie
32 uur contacttijd

18 uur zelfstudie

 

Adviseur

Dit aanbod verzorgt