BVS-schooladvies

Kennis delen, mensen verbinden

Wij werken aan een duurzame ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs. Onze adviseurs werken vanuit het antroposofisch mensbeeld aan onderwijsvernieuwing. Wij verbinden actuele wetenschappelijke inzichten aan de uitgangspunten van vrijeschoolonderwijs. Omdat wij werkzaam zijn in meer dan 100 scholen zien wij mooie praktijkvoorbeelden van kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs die we graag ter beschikking stellen voor anderen. Want BVS-schooladvies staat voor Kennis delen, mensen verbinden!

Training op school

Werk jij op een vrijeschool? En wil je je kennis en vaardigheden vergroten? Deskundigen van BVS-schooladvies komen naar scholen toe om studiedagen, trainingen en groepsbegeleiding te verzorgen. Met hun ervaring helpen onze adviseurs leraren en de schoolleiding verder bij de ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs op pedagogisch-, didactisch- en organisatorisch vlak.
Bekijk hier ons aanbod Training op School PO of VO.

Opleiding Specialist Digitale Geletterdheid

In deze 8-daagse opleiding krijg je handvatten waarmee je werkt aan het vertalen van de visie op digitale geletterdheid naar een schooleigen visie, het opzetten van een leerlijn digitale geletterdheid en de professionalisering van je team op het gebied van digitale geletterdheid.

Training bij BVS-Schooladvies

Wil je een specifieke training volgen om je als leraar of leidinggevende te bekwamen? BVS-schooladvies organiseert op haar eigen locatie op de Vondellaan te Utrecht trainingen op individuele inschrijving. Daarnaast verzorgen wij lezingen, webinars en Meet-ups en organiseren we jaarlijks conferenties.
Bekijk hier ons aanbod Training bij BVS PO of VO.

LEERLINGONDERSTEUNING

Wil jij je zicht op leerlingen vergroten? Is er een leerling die een ondersteuningsvraag heeft? Door hun jarenlange ervaring voor de klas en in het doen van onderzoek, helpen onze schoolpsychologen je de begeleidingsvraag helder te krijgen door observaties en waar nodig onderzoek. Onze schoolpsychologen kunnen ook een actieve rol vervullen binnen de ondersteuningsstructuur van de school.
Bekijk hier ons aanbod Leerlingondersteuning PO of VO.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Heb je behoefte aan individuele begeleiding? Onze adviseurs kunnen je ondersteunen bij uiteenlopende vragen, zoals directe instructie, pedagogisch handelen, ontwerpen van periodeonderwijs, kunstzinnig lesgeven, leerlingobservatie etc. Zij verzorgen een individueel traject aan de hand van een concrete leervraag. Ook voor leidinggevenden en intern begeleiders/zorgcoördinatoren verzorgen wij begeleidingstrajecten.
Bekijk hier ons aanbod Individuele Begeleiding PO of VO.

Opleiding

Op zoek naar een opleiding om je als leraar te scholen in de vrijeschoolpedagogie of je bekwaamheid als leidinggevende te vergroten? Wij bieden gecertificeerde opleidingen voor leraren en leidinggevenden. BVS-schooladvies werkt samen met andere onderwijspartners om haar opleidingen vorm te geven, zoals NSO-CNA voor onze schoolleidersopleiding.
Bekijk hier ons aanbod Opleiding PO of VO.

Advies

Wil je onderzoeken welke verbeterstappen je als school wilt zetten? Wij geven je advies over de inrichting van het onderwijs op school, over de schoolorganisatie, over de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs. Bijvoorbeeld interne audits, visietrajecten, ondersteuning bij nieuwe vrijeschoolinitiatieven, kwaliteitszorg.
Bekijk hier ons aanbod Advies PO of VO.