Opleiding specialist digitale geletterdheid

Overzicht

DG-specialist

Digitale geletterdheid is een nieuw leergebied wat valt onder de basisvaardigheden in het curriculum. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik kunnen maken van digitale technologie, digitale media en andere technologieën die nodig zijn om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige (informatie)samenleving. Ook vrijescholen oriënteren zich op dit nieuwe leergebied. Bureau Jeugd & Media en BVS-schooladvies schrijven een publicatie over digitale geletterdheid op de vrijeschool (oplevering volgt in de loop van 2024), deels gefinancierd door verschillende vrijeschoolstichtingen. Deze publicatie dient als inspiratiebron voor vrije basisscholen die duurzaam aan de slag willen met digitale geletterdheid. In deze publicatie beschrijven we de visie, ontwikkelen we een leerlijn, delen we ervaringen van vrijescholen die al langer bezig zijn en geven we een aantal concrete lessenreeksen en talloze tips om digitale geletterdheid te implementeren in het curriculum.

 

Deze opleiding tot specialist digitale geletterdheid geeft je in 8 dagen handvatten om het leergebied digitale geletterdheid op school vorm te geven. Tijdens de opleiding werk je aan het vertalen van de visie op digitale geletterdheid naar een schooleigen visie en het opzetten van een leerlijn digitale geletterdheid. Daarnaast werk je ook aan het professionaliseren van je team op het gebied van digitale geletterdheid. Als specialist geef je niet alleen in je eigen klas les in digitale geletterdheid, maar ben je ook inspirator, vraagbaak en stimulator voor het team. Je zorgt samen met het team voor het bestendigen en implementeren van digitale geletterdheid in jullie curriculum.

 

Na de opleiding maak je als specialist in functie beleid en verzorg je de daadwerkelijke implementatie. Na de opleiding adviseren we je deel te nemen aan jaarlijks 2 intervisiebijeenkomsten voor ondersteuning en  duurzame borging van het beleid en de implementatie.

 

Meer informatie vind je in de studiegids.

Doelgroep Opleiding specialist digitale geletterdheid

 • Leerkracht (of onderwijsprofessional)
 • Coördinator (mediawijsheid, digitale geletterdheid)

Die

 • Affiniteit heeft met ‘digitaal geletterdheid’
 • Werkzaam is op een vrijeschool
 • Diens ervaringen in de praktijk kan toepassen
 • Op steun kan rekenen van directie bij het uitvoeren van de opdrachten in deze pilotfase, visie ontwikkeling, proeftuintjes in uitvoering klassen 4,5 en 6
 • Een motivatiebrief heeft geschreven waarin de opleidingswens, de betrokkenheid en de status en ondersteuning van de directie binnen de eigen school beschreven staat.

Resultaat Opleiding specialist digitale geletterdheid

 • Je hebt kennis van en visieontwikkeling die past bij het vrijeschoolcurriculum.
 • Je beschikt over een schooleigen visie op digitale geletterdheid
 • Je bent op de hoogte van veranderstrategieën om van visie en beleid tot een implementatievoorstel te komen
 • Je hebt handvatten om digitale geletterdheid te integreren in het vrijeschoollesaanbod.
 • Je bent in staat digitale geletterdheid in een team uit te dragen en te fungeren als vraagbaak en inspirator voor het team
 • Je hebt kennis en handvatten om ouderavonden rondom digitale geletterdheid/mediawijsheid te kunnen verzorgen
 • Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom digitale geletterdheid.

We bieden dit aan als

 • Opleiding bij BVS
 • Opleiding op school/stichting

Kosten, data en aanvragen

Opleiding op school/stichting
Duur en data: één of meerdere middagen, in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materiaal: in overleg
Aanvragen: Wil je ‘Opleiding specialist digitale geletterdheid‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Duur en data: 8 vrijdagen, 10:00-16:00 uur. 20 september 2024, 18 oktober 2024, 22 november 2024, 24 januari 2025, 14 februari 2025, 21 maart 2025, 11 april 2025, 23 mei 2025
Locatie:  BVS-schooladvies
Prijs: €1.599,- per persoon – 8 dagen
Materialen: Digitale geletterdheid (BVS, verschijnt juli 2024)
Aanvragen: Wil je ‘Opleiding specialist digitale geletterdheid‘ als training bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

 

 

Extra informatie

KO, PO of VO

PO

Werksoort PO

, ,

Inhoud

Werkwijze Opleiding specialist digitale geletterdheid

De opleiding kenmerkt zich door een mix van aanbod, inspiratie, nascholing, en uitwisseling middels intervisie.

 

Opzet

Alle keren opening met de actuele ontwikkelingen.

 

Per bijeenkomst:

 1. Visie rondom digitale geletterdheid vertalen naar de vrijeschoolcontext
  • Leeftijdsfasen in relatie tot digitale geletterdheid
  • Denken voelen willen in relatie tot digitale geletterdheid
  • Ouders en leerlingen betrekken bij de start van vissie vorming omtrent digitale geletterdheid
  • Opdracht ‘naar een gedragen schoolvisie’ introduceren.
  • Verandermodellen introduceren.
 1. Leerlijn introduceren en doorzien
  • Leerlijnen van kleutertijd- klas 6
  • Overzicht lessenseries 4,5,6: welke concrete opdrachten geven we in welke lessen?
  • Onderdelen praktisch doen om zo te ervaren en kunnen koppelen aan de eigen klas/school.
  • Eigen vondsten en tips overig materiaal met elkaar delen
 2. Overgang van analoog naar digitaal
  • Vertelkunst inzetten: welke beelden gebruiken
  • Gebruik maken van beeld, geluid en digitale middelen; van analoog naar digitaal
  • Door met onderdelen uit de lessenseries
 3. Verandermanagement 1
  • Handvatten om te komen tot het implementeren van digitale geletterdheid in de school en een breed gedragen visie op de leerlijn en lessen ontwikkelen.
  • Terugkomen op de opdracht ‘naar een gedragen schoolvisie’
  • Ouderavonden vormgeven, scheppen en creëren werkvormen en materiaal ontwerpen voor ouderavonden.
  • Bij deze bijeenkomst is een extra collega welkom: ict’er, schoolleider, bouwcoördinator
 4. Materiaal en digitale infrastructuur.
  • Ochtend: welke materialen/ mogelijkheden zijn er voorhanden en welke keuzes kan een school maken?
  • Middag: digitale gereedschappen verkennen, we vragen externe experts een presentatie of workshop te verzorgen, bv bureau Halt, contact mediacoaches van de bibliotheken.
 1. Verandermanagement 2
  • Door met de opdracht ‘naar een gedragen schoolvisie’
  • Ouderavonden bespreken
  • Welke kansen geven digitale middelen aan zorgleerlingen of op het gebied van differentiëren in de klas
  • Ervaringen uitwisselen over de inmiddels gegeven lessenseries klas 4, 5, 6
  • Intervisie
 2. Bijeenkomst op de eigen school (individueel in te vullen)
  • Op welk onderdeel wil je geholpen worden in de eigen school m.b.t. de implementatie van digitale geletterdheid. Een adviseur komt een dagdeel op bezoek/ouderavond/teambijeenkomst, of is tweemaal aanwezig bij een online gesprek.
 3. Digitale geletterdheid en de koppeling naar periode onderwijs, vaklessen en burgerschap
  • Presentaties opdracht visie + veranderingen
  • Periodeontwerp
  • Informatievaardigheden
  • Ethische vraagstukken: wat komt er in de toekomst op ons af?

 

Zelfstudie

 • Contacturen: 60 uur
 • Huiswerkopdrachten: 60 uur

 

Literatuur

 • BVS-schooladvies (2024), Digitale geletterdheid. BVS-schooladvies (medio juni 2024)
 • Bund der Freie Waldorfschulen, Media-educatie in vrije scholen. ECSWE
 • Hart, W. (2012), Verdraaide organisaties. Uitgeverij Boom
 • Hübner, E. (2023), Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven. ISBN: 978 90 77611 43 2
 • Scheler, K. (2020), Gezond opgroeien in de digitale mediawereld. Pentagon
 • Schoorel, E. (2015), Beeldscherm beelden. Christofoor
 • Schmidt, R. (2021), Digital media and computer studies. European Council for Steiner Waldorf Education A. I. S. B. L. https://ecswe.eu/wp-content/uploads/2021/11/Curriculum-Digital-Media-and-Computer-Studies.pdf
 • Vermaak, H. (2017),  Iedereen verandert, nu wij nog. Vakmedianet management B.V.

Adviseur

Deze opleiding wordt verzorgd door: