Annechien Wijnbergh

Adviseur

BIO

Sinds 2000 ben ik als onderwijsadviseur verbonden aan BVS-schooladvies, na 14 jaar werk als klassenleraar en intern begeleider op de Geert Groote School in Amsterdam. In mijn schooltijd ben ik daar zelf leerling geweest. Aansluitend op de schooltijd heb ik een aantal jaren op diverse wijzen levenservaring opgedaan. En tot mijn grote vreugde kwamen al deze opleidingen tot hun recht in het vak van vrijeschoolleraar waarin ik ervaring opdeed van klas 1 tot en met klas 8 en het vak van intern begeleider van de kleuters tot en met de zesdeklassers.

 

Mijn werk bij BVS-schooladvies bestaat het meest uit werkzaamheden rondom taalaanbod. In mijn laatste rondje als leraar deed ik mee aan een project taal in beeld, ondersteund door SLO (stichting leerplan ontwikkeling). We beschreven de leerlijnen taal voor het vrijeschoolonderwijs. Deze expertise en de samenwerking met SLO nam ik mee naar BVS-schooladvies. Aanbod in het schrijven van teksten en het begrijpen van lezen zijn regelrecht tot deze samenwerking terug te leiden. In de afgelopen jaren heb ik me daarnaast ook bezig gehouden met het verbeteren van aanbod en didactiek op het gebied van lezen en spellen, door de aanpak ‘zo leer je kinderen lezen en spellen’ te helpen afstemmen en implementeren op de vrijescholen. Ik heb een passie voor het vertellen van verhalen en het leren schrijven en maken van verhalen. Ik houd van poëzie en leer leraren graag aan hoe kinderen daar ook voor te enthousiasmeren.

 

De afgelopen jaren heeft mijn werkterrein zich naast taal ook in de richting van opleiding van nieuwe vrijeschoolleraren uitgebreid. In deze opleidingen komen kunstzinnig werken, werken vanuit beweging en vrijeschoolvisie en -achtergronden aan bod. Intervisie is een werkwijze die me aanspreekt en waar ik graag gebruik van maak. Tenslotte ben ik intensief verbonden met de sociale vaardigheidstraining Regenboog, speciaal voor vrijescholen. Het verzorgen van een evenwichtige sociale balans tussen mensen onderling is voor mij een voorwaarde voor kinderen, lerarenteams en ouders om tot leren en ontwikkelen te komen.

 

EXPERTISE

 • Taalontwikkeling: visie en vaardigheden opbouwen m.b.t. diverse domeinen
 • Werken met diverse leerlijnen taal, taal bij zaakvakken
 • Vertelkunst, verhalen leren vertellen
 • Opleiding vrijeschoolleraar, nascholingen verzorgen
 • Regenboogtrainingen, sociaalvaardig worden van kinderen
 • Coaching en begeleiding van leerkrachten, specialisten en begeleiders
 • Werken aan leerlijnen kunst en vaardig worden in de kunstvakken (muzisch)
 • Intervisie
 • Achtergronden van de vrijeschool pedagogiek
 • Zinvol bewegen (bal- en pittenzakjesoefeningen)

 

OPLEIDING

 • Vrijeschool pabo, destijds Helicon
 • Nascholing intern begeleider, nascholing HGW
 • (kinder)koordirectie Kurt Thomasstichting
 • Remedial teaching, Hogeschool Helicon
 • Startend begeleider, CPS
 • Dynamische oordeelsvorming
 • Kanjer training, Kanjer instituut
 • Opleiding Bal-a-vis-x