Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten kleuteronderwijs

Overzicht

Opleiding vrijeschoolpedagogie voor kleuterleerkrachten

Applicatiecursus vrijekleuterklas

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner.

 

Wil je werken op een vrijeschool en  je kennis vergroten van de antroposofische pedagogie en didactiek? Wil je ondersteuning in de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek? Dan past deze tweejarige opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten kleuteronderwijs wellicht goed. Deze tweejarige opleiding betreft 8 trainingsdagen per jaar met de mogelijkheid tot 2 klassenbezoeken erbij. Dit draagt bij aan de borging van het geleerde (zie tabblad Inhoud). Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis over en vaardigheden in alle facetten van het vrijeschoolonderwijs, van periodeonderwijs tot de specifieke kunstvakken.

 

Bekijk hier onze studiegids van deze opleiding.

 

Wil je een korte oriëntatie op kleuteronderwijs, dan kun je eens kijken naar de 4-daagse BVO Kleuters (Centrum onderwijs & innovatie Leiden).

 

Doelgroep Opleiding vrijeschoolpedagogie kleuteronderwijs

 • kleuterleerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:
  • Je beschikt over een regulier Pabo diploma.
  • Je bent leerkracht in de invalpool.
  • Je werkt al in de school en wil je verder verdiepen.
  • Je bent startbekwaam en wil groeien naar vakbekwaam.
  • Je reflecteert het aangeleerde door een opdracht/klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer je al voor de klas staat of een stageplek hebt.

Resultaat Opleiding vrijeschoolpedagogie kleuteronderwijs

 • Je bent thuis in de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur.
 • Je kan met verworven moed en inzicht (nieuwe) keuzes maken binnen de eigen school.
 • Je hebt tenminste één activiteit van de vrijekleuterklas ‘in de vingers’.

Wij bieden dit aan als

 • Opleiding bij BVS-schooladvies
 • Opleiding op school/stichting

Kosten, data en aanvragen

Opleiding op school/stichting
Data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materiaal: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten kleuteronderwijs‘ als opleiding op school/stichting? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Data: 8 woensdagen –  09:30-15:30 uur, 18 september 2024,  16 oktober 2024, 13 november 2024, 15 januari 2025, 5 februari 2025, 12 maart 2025, 23 april 2025 en 14 mei 2025.
Locatie:  BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Prijs:

 • Opleiding: €1.599,- per persoon per jaar – 2 jaar
 • 2 klassenbezoeken: €541,- per persoon

Materiaal: geen
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten kleuteronderwijs‘ als opleiding bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

Werksoort PO

, ,

Inhoud

Werkwijze Opleiding vrijeschoolpedagogie kleuteronderwijs

De studiedagen in het eerste en tweede jaar:

 • Tijdens de studiedagen werken we aan de kennismaking met het antroposofisch mensbeeld. De besproken kennis relateren we aan de werkpraktijk.
 • Op iedere studiedag bestuderen we de basis literatuur van de opleiding (zie literatuurlijst).
 • In de middag behandelen en oefenen we verschillende kunstzinnige vakken.
 • We weken aan een repertoire opbouw van liederen, spelen, handgebarenspelen het jaar rond.

We besteden aandacht aan verwerkende opdrachten en uitwisseling.

 

Stages

Mocht je nog niet werkzaam zijn in een vrije school dan is een stage aan te bevelen.  Je organiseert deze zelf en kan daarbij denken aan je medecursisten.

 

Zelfstudie

De studielast betreft voor de hele opleiding 160 uren:

  • Contacturen: 96 uur (48 uur per jaar)
  • Stage: 32 uur (16 uur eerste jaar, 16 uur tweede jaar), kan in je eigen klas
  • Zelfstudie: 48 uur (24 eerste jaar, 24 tweede jaar).

 

Portfolio

Een portfolio is een persoonlijke (digitale) `map’ met hand outs en je aantekeningen. Deze map maakt het je mogelijk om te reflecteren op je leerproces ter voorbereiding op de eindpresentatie. In het protfolio zitten ook de vervangende opdrachten die je gemaakt hebt voor gemiste opleidingsdagen.

 

Klassenbezoeken

Wij hebben de ervaring dat leerkrachten beter leren en het geleerde beter weten te borgen wanneer zij in de klas begeleid worden bij het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding. Daarom bieden we een begeleidingsaanbod parallel aan de opleiding Vrijeschoolpedagogie. Deze extra module bestaat uit begeleiding op​ maat om de theorie in de praktijk toe te passen. We komen  2 keer je klas bezoeken (2 x 1 uur), inclusief een nagesprek (2 x 1 uur). Hou er rekening mee dat je als leerkracht voor het nagesprek vrij geroosterd wordt. We werken met een door jezelf ingebrachte leervraag.

 

​Opbrengst Klassenbezoeken

 • Je het geoefend met en feedback gekregen op zelf gekozen vrijeschoolprincipes aan de hand van een concrete begeleidingsvraag
 • Je bent op weg geholpen om de volgende stappen te zetten in de lespraktijk m.b.t. vrijeschoolprincipes a.d.h.v. je begeleidingsvraag.

Adviseur

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.