Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs

Overzicht

Vrijeschoolpedagogie voor basisschoolleerkrachten

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

 

Wil je werken in het vrijeschoolonderwijs en je kennis van de de antroposofische pedagogie en didactiek vergroten? Of wil je als startende leerkracht ondersteuning in de vrijeschoolpedagogie en -didactiek? Ben je startbekwaam voor het onderwijs en wil je je bekwaamheid in het vrijeschoolonderwijs vergroten? Dan is deze opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs geschikt voor jou. Deze tweejarige opleiding betreft 8 trainingsdagen per jaar met de mogelijkheid tot 2 klassenbezoeken erbij. Dit draagt bij aan de borging van het geleerde (zie tabblad Inhoud). Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis over en vaardigheden in alle facetten van het vrijeschoolonderwijs, van periodeonderwijs tot de specifieke kunstvakken.

 

Bekijk hier onze studiegids van deze opleiding.

 

Wil je een opleiding die zich alleen richt op de kunstvakken, dan kun je BVO Kunst (Centrum onderwijs & innovatie Leiden) volgen.

Wil je een specifiek kunstvak beter beheersen en kunnen inzetten in de klas? Wij bieden:

Doelgroep Opleiding vrijeschoolpedagogie basisonderwijs

Deze tweejarige opleiding vrijeschoolpedagogie richt zich op het onderwijs in groep 1 t/m 8 en is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:

 • je beschikt over een regulier Pabo diploma,
 • je bent leerkracht in de invalpool,
 • je werkt al in de vrijeschool maar wil je in één of meerdere vakken verdiepen.
 • je bent al vakbekwaam en wil je bekwaamheid uitdragen en verdiepen (je levert een bijdrage aan de inhoud en vormgeving van de opleiding).
 • je reflecteert het aangeleerde  door een opdracht / klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer je al voor de klas staat of een stageplek hebt.

Resultaat Opleiding vrijeschoolpedagogie basisonderwijs

 • Je bent thuis in de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur.
 • Je kan met verworven moed en inzicht (nieuwe) keuzes maken binnen de eigen school.
 • Je hebt tenminste één kunstzinnig vak ‘in de vingers’.

Wij bieden dit aan als

 • Opleiding bij BVS-schooladvies
 • Opleiding op school/stichting

Kosten, data en aanvragen

Opleiding op school/stichting
Data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs‘ als opleiding op school of in de stichting? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Data: donderdagen 09:30 tot 16:00 uur, 3 oktober 2024, 14 november 2024, 12 december 2024, 16 januari 2025, 6 februari 2025, 13 maart 2025, 10 april 2025, 15 mei 2025 en facultatief 2 klassenbezoeken
Locatie:  BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 50
Prijs:

 • Opleiding: €1.599,- per persoon per jaar – 2 jaar
 • 2 klassenbezoeken: €541,- per persoon

Materiaal: geen verplichte materiaalkosten
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs‘ als opleiding bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

Werksoort PO

,

Inhoud

Werkwijze Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren basisonderwijs

Werkwijze van de opleiding

De studiedagen in het eerste en tweede jaar

 • Tijdens de studiedagen werken we aan de kennismaking met het antroposofisch mensbeeld.
 • De besproken kennis relateren we aan de werkpraktijk.
 • Iedere studiedag lassen we een studiemoment in waarin we de basiswerken van de literatuurlijst bestuderen (zie literatuurlijst).
 • Iedere studiedag behandelen en oefenen we een kunstzinnig vak.
 • We werken aan een repertoire opbouw van liederen, spelen, opmaat en jaarfeest activiteiten.
 • Elke studiedag besteden we aandacht aan intervisie en uitwisseling.

 

Zelfstudie

De studielast betreft voor de hele opleiding 160 uren:

  • Contacturen: 80 uur (35 eerste jaar, 45 tweede jaar)
  • Stage, kan in de eigen klas: 32 uur (16 uur eerste jaar, 16 uur tweede jaar)
  • Zelfstudie: 48 uur (24 eerste jaar, 24 tweede jaar).

 

Portfolio

Een portfolio is een persoonlijke (digitale) `map’ met hand-outs en je aantekeningen. Deze map maakt het je mogelijk om te reflecteren op je leerproces en ter voorbereiding op de eindpresentatie. In het portfolio zitten ook de vervangende opdrachten die je gemaakt hebt bij gemiste opleidingsdagen.

 

Klassenbezoeken

Wij hebben de ervaring dat leerkrachten beter leren en het geleerde beter weten te borgen wanneer zij in de klas begeleid worden bij het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding. Daarom bieden we een begeleidingsaanbod parallel aan de opleiding Vrijeschoolpedagogie. Deze extra module bestaat uit begeleiding op​ maat om de theorie in de praktijk toe te passen. We komen 2 keer je klas bezoeken (2 x 1 uur), inclusief een nagesprek (2 x 1 uur). Hou er rekening mee dat je als leerkracht voor het nagesprek vrij geroosterd wordt. We werken met een door jezelf ingebrachte leervraag.

 

​Opbrengst Klassenbezoeken

 • Je het geoefend met en feedback gekregen op zelfgekozen vrijeschoolprincipes aan de hand van een concrete begeleidingsvraag.
 • Je bent op weg geholpen om de volgende stappen te zetten in de lespraktijk m.b.t. vrijeschoolprincipes a.d.h.v. je begeleidingsvraag.

Adviseur

Meerdere adviseurs verzorgen dit aanbod. Coördinatoren zijn

 

Utrecht en Stichting Ithaka:

 

 

Stichting Athena:

 

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.