Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs

Overzicht

Vrijeschoolpedagogie voor basisschoolleerkrachten

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

 

Wil je werken in het vrijeschoolonderwijs en je kennis van de de antroposofische pedagogie en didactiek vergroten? Of wil je als startende leerkracht ondersteuning in de vrijeschoolpedagogie en -didactiek? Ben je startbekwaam voor het onderwijs en wil je je bekwaamheid in het vrijeschoolonderwijs vergroten? Dan is deze opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs geschikt voor jou. Naast deze opleiding van BVS-schooladvies, bieden VSPabo (Leiden), VS Regenboog (Eindhoven, onder auspiciën van VSPabo) en Stichting Athena (Deventer) ook een vergelijkbare vorm van deze opleiding aan.

 

Deze tweejarige opleiding betreft 8 trainingsdagen per jaar met de mogelijkheid tot 2 klassenbezoeken erbij. Dit draagt bij aan de borging van het geleerde (zie tabblad Inhoud).

Doelgroep Opleiding vrijeschoolpedagogie basisonderwijs

Deze tweejarige opleiding vrijeschoolpedagogie richt zich op het onderwijs in groep 1 t/m 8 en is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:

 • je beschikt over een regulier Pabo diploma,
 • je bent leerkracht in de invalpool,
 • je werkt al in de vrijeschool maar wil je in één of meerdere vakken verdiepen.
 • je bent al vakbekwaam en wil je bekwaamheid uitdragen en verdiepen (je levert een bijdrage aan de inhoud en vormgeving van de opleiding).
 • je reflecteert het aangeleerde  door een opdracht / klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer je al voor de klas staat of een stageplek hebt.

Resultaat Opleiding vrijeschoolpedagogie basisonderwijs

 • Je bent thuis in de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur.
 • Je kan met verworven moed en inzicht (nieuwe) keuzes maken binnen de eigen school.
 • Je hebt tenminste één kunstzinnig vak ‘in de vingers’.

Wij bieden dit aan als

 • Opleiding bij BVS-schooladvies
 • Opleiding op school/stichting

Kosten, data en aanvragen

Opleiding op school/stichting
Data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs‘ als opleiding op school of in de stichting? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Data: donderdagen 09:30 tot 16:00 uur, 6 oktober 2022, 3 november 2022, 19 januari 2023, 9 februari 2023, 16 maart 2023, 20 april 2023, 25 mei 2023 en 22 juni 2023 en facultatief 2 klassenbezoeken
Locatie:  BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Prijs:

 • Opleiding: €1.449,- per persoon per jaar – 2 jaar
 • 2 klassenbezoeken: €532,- per persoon

Materiaal: geen verplichte materiaalkosten
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leerkrachten basisonderwijs‘ als opleiding bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

Werksoort PO

,

Inhoud

Werkwijze Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren basisonderwijs

Thema’s die als een rode draad door de scholing heen zullen lopen zijn:

 • Antroposofische menskunde
 • Denken-voelen-willen  in periode- en kunstzinnig onderwijs
 • Temperamenten
 • Drieledig en vierledig mensbeeld.
 • Ontwikkelingsfasen van het kind
 • Vertelstof & vertellen
 • Leerplan
 • Kunstzinnig; beeldende en plastische activiteiten.

 

Zelfstudie

 • Literatuur lezen (40 uur)
 • Reflectieverslagen schrijven (10 uur)
 • Stage van 10 dagen (60 uur)
 • Eindpresentatie voorbereiden (4 uur).

 

Portfolio
Deze tweejarige opleiding heeft geen extern opgestelde criteria. De opdrachten in de cursus zijn bedoeld om vorm te geven aan een zo intensief mogelijk verdiepingstraject. In je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) geef je zelf je aandachtspunten aan. De gegeven opdrachten werk je in het portfolio uit als bewijsstuk van het doorlopen traject.

Alle elementen van de opleiding (literatuur van de docenten en reflectieverslagen) verzamel je in je portfolio. Dit breid je uit met eigen gekozen artikelen, foto’s, ervaringen enz. rondom de onderwerpen zodat je verdieping zichtbaar is. De inhoud van het portfolio is een van de gespreksonderwerpen over je persoonlijke verdieping in de blokken.

 

Klassenbezoeken

Wij hebben de ervaring dat leraren beter leren wanneer zij in de klas begeleid worden bij het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding. Daarom bieden we een begeleidingsaanbod parallel aan de opleiding Vrijeschoolpedagogie. Deze extra module bestaat uit begeleiding op​ maat om de theorie in de praktijk toe te passen. We komen  2 keer je klas bezoeken (2 x 1 uur), inclusief een nagesprek (2 x 1 uur). Hou er rekening mee dat je als leerkracht voor het nagesprek vrij geroosterd wordt. We werken met een door jezelf ingebrachte leervraag.

 

​Opbrengst Klassenbezoeken

 • Je het geoefend met en feedback gekregen op zelf gekozen vrijeschoolprincipes aan de hand van een concrete begeleidingsvraag
 • Je bent op weg geholpen om de volgende stappen te zetten in de lespraktijk m.b.t. vrijeschoolprincipes a.d.h.v. je begeleidingsvraag.

 

Algemene literatuur (optioneel, zelf aan te schaffen)

 • Dam, J. van (2012), Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming. ISBN 9789490455477
 • Kiefte, F. de (2006), In gesprek over leren en didactiek. ISBN 9789062388936
 • Lievegoed, B.C.J. (2014), Ontwikkelingsfasen van het kind. ISBN 9789060384923
 • Schoorel, E. (2014), De eerste zeven jaar. Kinderfysiologie. ISBN 9789062385591
 • Steiner, R. (2015), De opvoeding van het kind. ISBN 9789072052483
 • Steiner, R. (2014), Gezondmakend onderwijs. ISBN 9789490455637
 • Steiner, R. (2014), Menskunde en opvoeding. ISBN 9789490455651
 • Steiner, R. & Buursink, M. (2009), Praktijk van het lesgeven. ISBN 9789060381878

Adviseur

Meerdere adviseurs verzorgen dit aanbod. Cördinatoren zijn

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.