ZLKLS Basis – klas 1

Overzicht

Zo leer je kinderen lezen en spellen – klas 1

Wil je het technisch lezen en spellen van leerlingen in klas 1 verbeteren? Wij trainen je in het werken met de aanpak ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ (ZLKLS). Deze aanpak, samengesteld door José Schraven, sluit aan bij het vrijeschoolonderwijs. Je geeft met ZLKLS je eigen onderwijs gestructureerd vorm.

 

De training duurt twee dagen en kun je aanvullen met 2 klassenbezoeken door een van onze adviseurs of een online terugkoppelingsmoment met een van onze adviseurs. Beide vormen dragen bij aan de implementatie en borging van het geleerde.

Doelgroep Taalaanpak ZLKLS klas 1

 • Leerkrachten klas 1
 • IB-ers
 • Coördinatoren taal

Resultaat ZLKLS – klas 1

 • Verbetering van de opbrengsten van het technisch lezen en spelling door:
   • toegenomen kennis van de didactiek rondom spelling onderwijs en technisch leesonderwijs
   • hulp bij verbetertrajecten
   • vergroten van expertise van leerkrachten, IB’ers en taalcoördinatoren.

Wij bieden dit aan als

 • Training op school
 • Training bij BVS-schooladvies

Kosten, data en aanvragen

Training op school
Duur en data: in overleg, basistraining is 2 dagen, ook klassenbezoeken mogelijk
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: map Zo leer je kinderen lezen en spellen
Aanvragen: wil je ‘ZLKLS Basis – klas 1‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Training bij BVS
Duur en data: 2 dagen – 10:00 – 16:00 uur, extra: facultatief 2 klassenbezoeken of een online terugkoppelingsgesprek

 • maandagen 9 september 2024 en 20 januari 2025
 • woensdagen 19 juni 2024 en 11 december 2024
 • vrijdagen 20 september 2024 en 31 januari 2025

Locatie: BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Prijs:

 • Training: €499,- per persoon – 2 dagen
 • 2 klassenbezoeken door een adviseur van BVS: €541,- per persoon
 • online terugkoppelingsmoment met een adviseur van BVS: €123,- per persoon

Materialen: het boek Zo leer je kinderen lezen en spellen
Aanvragen: wil je ‘ZLKLS Basis – klas 1‘ als training bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

Extra informatie

Werksoort PO

,

Inhoud

Werkwijze ZLKLS – klas 1

Je leert tijdens deze cursus door veel te oefenen hoe kinderen in de eerste klas klankzuivere (dag 1) en niet-klankzuivere (dag 2) woorden het beste kunnen leren lezen en spellen.

Zo leer je kinderen lezen en spellen sluit aan bij het vrijeschool onderwijs door onder meer de volgende uitgangspunten:

 • Leerkrachten ontwerpen hun onderwijs zelf
 • Kinderen krijgen de basisprincipes van het aanvankelijk lezen en schrijven klassikaal aangeboden
 • Het is een zo alzijdig mogelijke aanpak, motorisch, visueel, auditief
 • De aanpak sluit aan op vrijescholen die geen methode gebruiken, maar sluit ook aan bij scholen die een methode als achtergrond leidraad hanteren. Er is een eenvoudige manier om die afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • Leerkrachten worden uitgedaagd na te denken over hun eigen handelen, zij stellen hun aanbod af op de leerlingen die ze in de klas hebben.

 

Wat is de meerwaarde voor de vrijescholen:

 • Met deze aanpak is een systematische en school afgestemd aanbod voor spelling en het eerste leesonderwijs eenvoudig te formuleren.
 • Hiermee is de didactiek meer geborgd, terwijl de pedagogische principes niet hoeven worden aangetast.
 • De aanpak zet in op het voorkomen van lees-en spelling problemen, in plaats van het herstellen.
 • De uitval op het gebied van spelling en lezen wordt verminderd.
 • De aanpak verhoogt het zelfvertrouwen van de kinderen.
 • Leerkrachten krijgen ondersteuning in de didactiek,
 • Er vindt nascholing plaats die ook doorwerkt in andere vakgebieden.

 

Zelfstudie
Voor dag 1 deel I en voor dag 2 deel II van de map Zo leer je kinderen lezen en spellen lezen (6 uur).

 

ZLKLS-adviezen
Onze adviezen in de trainingen krijgen soms een dwingender karakter dan onze bedoeling is. Vier veel gehoorde opmerkingen die in onze ogen op een misverstand berusten willen we graag onder de aandacht brengen.

Adviseur

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.