Lisette Stoop

Adviseur

BIO

Sinds 2013 ben ik als adviseur verbonden aan BVS-Schooladvies. In mijn loopbaan heb ik van meet af aan gewerkt op vrijescholen. Met veel plezier heb ik 30 jaar gewerkt als klassenleraar voor klas 1 t/m 6 en ook als vakleraar en invalkracht. Het langst ben ik verbonden geweest aan de Zeister vrijeschool. Naast mijn werk als klassenleraar had ik coördinerende taken en was Regenboogspecialist op school. In mijn biografie gaan sociale vaardigheden en pedagogiek hand in hand en zet ik me in voor kunstzinnig en verbindend lesgeven! Als adviseur help ik leraren en teams bij onderwijsontwikkelingen zoals activerende didactiek en het integreren van denken, voelen en willen in de lespraktijk. Ook begeleid ik leraren om wegwijs te worden in het vrijeschoolonderwijs met de opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren in het basisonderwijs. Met veel plezier geef ik de sociale vaardigheidstrainingen Regenboog aan klassen en teams. Het ontwikkelen van leerlijnen mediawijsheid en digitale geletterdheid behoort ook tot mijn interesse en werkgebied.

 

EXPERTISE

 • Sociale vaardigheid en welbevinden
 • Digitale geletterdheid en Mediawijsheid
 • Teamvorming
 • Opleiding vrijeschoolpedagogie leraren basisonderwijs
 • De taalmethodiek Zo leren kinderen lezen en spellen (ZLKLS)
 • Onderwijsspecialismen:
  • Periode-onderwijs
  • Denken, voelen en willen in de lespraktijk
  • Doorlopende Leerlijnen
  • Co√∂peratief werken
  • Sociale vaardigheidstrainingen Regenboog
  • Taalaanpak Zo leer je kinderen lezen en spellen in verbinding met vrijeschoolonderwijs
  • Expliciete directe instructie

 

OPLEIDING

 • Nationale opleiding tot mediacoach
 • Vrijeschool pabo