Marijke Oerlemans

Adviseur

BIO

Sinds 2023 werk ik als adviseur bij BVS-schooladvies. Daarnaast werk ik 22 jaar als kleuterjuf op een vrijeschool: éérst enkele jaren in Driebergen en sindsdien in De Bilt. De antroposofische achtergronden van opvoeding van jonge kinderen inspireren mij.

 

Ik vind het een uitdaging om wetenschappelijke inzichten te verbinden aan antroposofische achtergronden en mijn ervaring als kleuterleraar. Met mijn opleiding Master Educational Needs, die ik in 2023 afrondde, heb ik mijn kennis op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen verder kunnen vergroten. Vanuit mijn jarenlange ervaring als kleuterleerkracht en mijn verbinding met de antroposofie en andere, nieuw opgedane kennis, lever ik graag een bijdrage aan de kwaliteit van het kleuteronderwijs op vrijescholen. Hierbij vind ik het zeer belangrijk om haalbaarheid niet uit het oog te verliezen.

 

EXPERTISE

 • Het jonge kind
 • Kleuterbouw
  • Scholing in kleutervolgsysteem aanbod/volgen
  • Begeleiding van kinderen met speciale onderwijsbehoeften (taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek)
  • Begeleiding bij ongewenst kleutergedrag
 • Antroposofische menskunde
 • De onderste zintuigen
 • Spel(begeleiding)
 • Leerrijpheid
 • Gezonde relatie en seksuele ontwikkeling
 • Leerkrachtbegeleiding.

 

OPLEIDINGEN

 • Vrijeschool Pabo – Hogeschool Helicon
 • Master Educational Needs – Fontys Hogeschool ( specifiek kennisgebied Jonge Kindspecialist en gedragsdeskundige)