Kunstzinnig onderwijs in de vrijeschool

Overzicht

Kunstvakken in het vrijeschoolonderwijs

 

Opvoedkunst: de kunst van het opvoeden – Steiner

 

Kunstzinnig onderwijs is een belangrijke schakel om te werken met hoofd, hart en handen. De vormgeving van vrijeschoolonderwijs is een kunstzinnig en creatief proces. Zo zet de leerkracht zijn* hoofd, hart en handen in om, zoals een kunstenaar met zijn kunst, leerlingen te laten worden wie ze zijn en leert hij leerlingen om zelf hun* hoofd, hart en handen te gebruiken.

 

Daarom is er naast cognitieve vakken veel aandacht voor kunstzinnige vakken en bewegingsonderwijs. In het vrijeschoolleerplan nemen kunstvakken zoals (vorm)tekenen, schilderen, boetseren, houtbewerken, handwerken, muziek, toneelspel en euritmie een belangrijke plek in, als verwerkingsvorm en als vaardigheid.

 

Om het kunstzinnig onderwijs goed tot zijn recht te laten komen, is het van belang dat een school een visie ontwikkelt hoe de kunstvakken goed aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Daarvoor is een goede integratie met de andere vakken, zoals periodes, taal en rekenen, nodig. Ook is het goed om het kunstonderwijs aan te laten sluiten bij deze tijd, waarin we kinderen opvoeden tot wereldburger.

 

BVS-schooladvies kan ondersteunen bij het opzetten van een leerplan rondom de kunstvakken, bij het ontwikkelen van een visie op kunstzinnig onderwijs in relatie tot de andere vakken en de plek in het curriculum. Daarnaast bieden onze adviseurs scholing en begeleiding in verwerkingsvormen en vaardigheden van kunstvakken. Tenslotte kan BVS inspireren tot het wereldgerichter maken van kunstonderwijs.

 

(*waar we hij/zijn schrijven kun je ook zij/haar of hen/diens lezen.)

Doelgroep Kunstzinnig onderwijs in de vrijeschool

  • Leerkrachten
  • IB’ers
  • Schoolleiders.

Resultaat Kunstzinnig onderwijs in de vrijeschool

  • De school beschikt over een visie op kunstzinnig onderwijs
  • De school heeft kennis van het leerplan van de kunstvakken van kleuters t/m klas 6
  • Leerkrachten beschikken over kennis van verwerkingsvormen en vaardigheden om de kunstvakken aan kinderen goed vorm te geven.

Wij bieden dit aan als

  • Training op school
  • Advies
  • Individuele begeleiding
  • Lezing

Kosten, data en aanvragen

Training op school/advies/individuele begeleiding/lezing
Duur en data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: in overleg
Materialen: in overleg
Aanvragen: Wil je aan de slag met ‘Kunstzinnig onderwijs in de vrijeschool‘ samen met BVS? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar 030-2819656.

 

Kunstwerk: leerling, Vrijeschool De Zonnewende

Extra informatie

KO, PO of VO

PO

Werksoort PO

, , ,

Adviseur

Dit wordt verzorgd door meerdere adviseurs. Onze coördinator/contactpersoon is: