Actueel

Nieuwsberichten

De Nederlandse Intelligentie en Ontwikkelingsschaal (IDS-2) - Emma (11 jaar) is een trouwe leerling in klas 5, met veel humor die geliefd is bij haar klasgenoten. Ze is aangemeld voor onderzoek omdat haar schoolresultaten zwak zijn, vooral bij rekenen. De lesstof lijkt niet goed te beklijven en…
Ondersteuning van BVS bij curriculumontwerp nieuwe vrijeschool - Volgend schooljaar gaat de nieuwe vrijeschool Leerpark Arnhem van start. Een middelbare vrijeschool voor vmbo-kader tot en met vwo. Bijzonder is dat er een brede onderbouw van twee jaar wordt aangeboden. Na een ronde van gesprekken met onderwijsexperts, vakdocenten en…
Burgerschap: seksualiteit en relationele vorming - We zijn als BVS-schooladvies bezig abstracte termen tot leven te brengen en naar de praktijk van de klas te vertalen. De komende nieuwsbrieven zullen we zo het filter ‘burgerschap’ dat over alle lessen heen kan liggen toelichten en van voorbeelden…
De ontwikkeling van voortgezet vrijeschoolonderwijs in klas 10, 11 en 12 - Inleiding De afdelingen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs onder niet-vrijeschoolbesturen - zoals Rob van der Meijden beschreef in zijn artikel in onze nieuwsbrief van februari - bestaan niet alleen al veel langer dan we denken, ze maken ook een heel eigen ontwikkeling…
Burgerschap ‘Democratische rechtsstaat’ - We zijn als BVS-schooladvies bezig abstracte termen tot leven te brengen en naar de praktijk van de klas te vertalen. Kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat bracht ons tot de eerste ideeën. Op 15 maart…
Zo werkt Vrijeschool Rotterdam West aan inclusiviteit - Onze school is 7 jaar geleden opgericht door leerkrachten en ouders. Met als belangrijk doel om een eigentijdse school te zijn voor iedereen in de wijk. Voor ons betekent dit het steeds (onder)zoeken van de essentie en bedoeling van het…
Bericht van de School-VAK - De school-vAK viert dit jaar dat de eerste onderwijsassistenten MBO-4 afstuderen. Dit brengen ze in onderstaand artikel graag onder de aandacht, alsook de mogelijkheid tot instroom per september aanstaande:   De eerste lichting studenten Onderwijsassistent Vrijeschool is afgestudeerd aan de…
Nieuwe initiatieven voortgezet vrijeschoolonderwijs - Er bestaan in Nederland - al langer dan we soms denken – veel ‘afdelingen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs’ onder niet-vrijeschoolbesturen. Onder ‘reguliere besturen’ zoals dat in ons jargon wel genoemd wordt. De school waar een dergelijke afdeling, of leerroute, wordt ondergebracht,…
Dilemma’s over inclusie op een VO-school in Amsterdam Nieuw-West - Schoolleider van Comenius Lyceum Amsterdam Freek op ’t Einde schrijft over inclusie op zijn school: “Na elf jaar werkzaam te zijn geweest binnen het voortgezet vrijeschoolonderwijs werk ik nu op een school in Amsterdam Nieuw-West, het Comenius Lyceum. Nieuw-West en…
Uitslag klanttevredenheidsonderzoek BVS Schooladvies - In het najaar hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uit laten voeren door Cedeo. Dat leidde tot een zeer goed resultaat: een score van 94,9%. Daarmee is dus veel meer dan de vereiste minimale 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden over…

[calendar]