klacht

BVS-schooladvies streeft ernaar afspraken zo klantvriendelijk, efficiƫnt en effectief mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat je, als koper, niet tevreden bent. Wanneer zich een dergelijke situatie onverhoopt voordoet, verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken. Je stelt ons daardoor namelijk in staat de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.


Je kunt een klacht mondeling of schriftelijk indienen bij onze administratie via admin@bvs-schooladvies.nl of telefonisch (030) 231 96 56. Geef daarbij je naam en contactgegevens en een omschrijving van het feit waarop de klacht betrekking heeft.


Het kan zijn dat je telefonisch een klacht aan ons doorgeeft en dat wij deze direct samen met je kunnen afhandelen. In dat geval is je klacht daarmee afgehandeld.


In alle andere gevallen ontvang je van ons binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van je klacht. Onze administratie wint inlichtingen over je klacht in. Binnen twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kun je van ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij je uit voor een gesprek of geven wij een gemotiveerde reactie.


Wij streven naar een onderlinge oplossing van je klacht.

Meer informatie in onze klachtenregeling.