Jeanneke Brosky

Functie: 
Adviseur
Expertise: 
Onderwijsontwikkeling, leerlingbetrokkenheid, (activerende) didactiek en pedagogiek, klassenmanagement, teamontwikkeling, communicatie, begeleiding bovenbouwdocenten en -teams, organisatorische aspecten voortgezet vrijeschoolonderwijs
Telefoonnummer: 
(06) 30 17 67 43

Segment: