Annemarije van Putten

Adviseur

BIO

Vanaf september 2020 werk ik bij BVS-schooladvies als adviseur. Hiervoor ben ik 9 jaar werkzaam geweest als klassenleraar in het vrijeschoolonderwijs. De meeste tijd daarvan ben ik verbonden geweest aan de Waterlandschool in Purmerend, een groeiende school. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in het lesgeven in combinatieklassen en ben ik in contact gekomen met het concept ´de bewegende klas´. Naast het lesgeven kreeg ik de ruimte om mij te verdiepen in het taalonderwijs en heb ik mij ontwikkeld tot taalspecialist. Het vrijeschoolonderwijs ligt mij nauw aan het hart. Hoe kunnen we vrijeschoolonderwijs verzorgen in de tijd van nu en met de kennis van nu? Deze vraag heeft de afgelopen jaren centraal gestaan in het vormgeven van mijn onderwijs. Waarin ik heb ervaren hoe belangrijk het is om in verbinding te blijven; met de leerstof en met de mensen om je heen. Als adviseur van BVS-schooladvies richt ik mij aanvankelijk op het taalonderwijs, de Regenboogtraining en het begeleiden van leerkrachten in de praktijk.

 

EXPERTISE

  • Regenboogtrainer
  • Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS)
  • Combinatieklassen
  • De bewegende klas
  • (Bord)tekenen en schilderen

 

OPLEIDING

  • Vrijeschool pabo, Hogeschool Helicon
  • Training kindgesprekken
  • Diverse cursussen en trainingen