Esther Klaassen

Docent

BIO

Vanaf september 2023 ben ik aan BVS-schooladvies verbonden als docent. De 7 jaar daarvoor heb ik gewerkt als ik bestuurssecretaris bij De Vrije Scholen Noord en Oost Nederland (VSNON) en sinds 2020 ben ik ook secretaris van de landelijke visitaties van vrijescholen vo. Het antroposofisch mensbeeld en het vrijeschoolonderwijs hebben een bijzonder plekje in mijn hart. Het uitgangspunt dat alle mensen op aarde komen met een eigen kwaliteit en missie resoneert in mij. Aan de ambitie van vrijescholen om leerlingen een brede ontwikkeling mee te geven, wil ik een bijdrage leveren. Waar merken leerlingen dat aan? Hoe maak je zichtbaar waar zich dat voordoet? Op welke manier leren leerkrachten en scholen van elkaar? In de komende jaren zoek ik naar antwoorden op deze vragen door in te zetten op de doorontwikkeling van het visitatiekader en de opleiding en begeleiding van de leden van de visitatiepool. Dat doe ik in nauwe samenspraak met de leden van de visitatiepool, BVS, vrijeschoolbestuurders en onderwijsonderzoekers.

 

EXPERTISE

 • Collegiale visitaties vrijescholen vo
 • Waarderend onderzoeken
 • Kwaliteitszorg
 • Doeldomeinen Biesta
 • Klachtafhandeling en mediation

 

OPLEIDING

 • Beroepstraining antroposofie (Atelier Antroposofie en Samenleving)
 • NfM Mediation (The Lime Tree)
 • Lean Procesbegeleider, Green Belt (Lean Consultancy Group)
 • Vertrouwenspersoon¬†Integriteit (BIOS Den Haag)
 • Procesauditor (Bestuursacademie Nederland)
 • Train de Trainer (Twice)
 • Leadauditor Overheidsontwikkelmodel (Bestuursacademie Nederland)
 • Ir. Wijsbegeerte van Wetenschap, Techniek en Samenleving (Universiteit Twente)