Gunnar Gijbels

Adviseur

BIO

Sinds 2001 ben ik als adviseur verbonden met BVS-schooladvies. Na mijn studie aan de Vrije Pedagogische Akademie (huidige Vrijeschool Pabo) ben ik gestart als klassenleraar. Ik begeleidde destijds een groep van klas 1 tot en met klas 7. Vervolgens heb ik deze groep meegenomen naar klas 8 in het voortgezet onderwijs. De vraagstukken met betrekking tot de samenwerking binnen een levende schoolorganisatie én de vraag hoe je één en ander organiseert speelden voor mij vanaf het begin van mijn loopbaan, in het primair- en voortgezet onderwijs, een belangrijke rol. Vandaar dat mijn werk altijd gestoeld is op twee aandachtsgebieden: onderwijs en samenwerking. Sinds mijn pensionering in 2017 ben ik als associé aan BVS-schooladvies verbonden.

 

EXPERTISE

  • Pedagogisch- didactisch handelen en klassenmanagement, zoals coöperatieve leerstrategieën, samenwerkend leren, zelfstandige rol van de leerling, gezonde opbouw van de les, op de leraar afgestemde persoonlijke begeleiding en scholing.
  • MediaCoach, zoals begeleiden en adviseren van scholen m.b.t. het beleid op het gebied van mediawijsheid, begeleiden van leraren bij het in praktijk brengen van mediawijsheid, gastlessen verzorgen, begeleiden bij andere avonden of deze zelf houden.
  • Snel lezen en leren, zoals leren focussen en geheugentraining, mindmapping en gestructureerd plannen en uitvoeren van de leertaken.
  • Onderwijsmanagement, zoals schoolzelfevaluatie, kwaliteitszorg, managementondersteuning, begeleiden van veranderingsprocessen, interim management, vormgeven van schoolontwikkeling
  • Teamvorming: professionele, veilige en samenwerkende organisatiecultuur

 

OPLEIDING

  • Startend schoolbegeleider
  • Opleiding “Werken met kwaliteit” (WMK), Van Gorcum
  • Nationale Opleiding MediaCoach
  • Diverse trainingen coöperatief lereN
  • Trainingen organisatieontwikkeling