Jacoba Pylyser

Adviseur/Schoolpsycholoog

BIO

Sinds 2021 ben ik als schoolpsycholoog verbonden aan de BVS-schooladvies. Tot 2022 was ik ook werkzaam als schoolpsycholoog op de Stichtse Vrije School in Zeist. In mijn werkzame leven heb ik zowel als groepswerker als in coördinerende rollen ervaringen opgedaan. Hierdoor kan ik vanuit het oogpunt van kind, leerkracht als bestuurder meedenken bij opvoedkundige vraagstukken van alle leeftijden. Samen onderzoek ik hoe we de omgeving kunnen aanpassen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

EXPERTISE

  • Oplossingsgericht werken
  • Executieve functies
  • Systemisch werken
  • VO vraagstukken
  • Diagnostiek van leer-, en gedragsproblemen
  • Ondersteunen en coachen van docenten bij ontwikkelingsvragen

 

OPLEIDING

  • Diagnostische aantekening
  • UU Master Orthopedagogiek richting leerproblematiek
  • HVA Pedagogiek