Marije Kuijt

Docent

BIO

Vanaf oktober 2023 ben ik verbonden aan BVS-schooladvies. Ik werk daarnaast sinds 2001 als leerkracht en coördinator binnen het vrijeschoolonderwijs in Rotterdam. Kinderen en onderwijs zijn mijn grote passie. Door het opzetten van de Ambachtelijke Stroom op het Rudolf Steiner College heb ik gezien dat het vrijeschoolonderwijs ook buiten de traditionele vorm veel te bieden heeft. Goed kijken naar wat de vragen zijn van ouders en kinderen maakt het vrijeschoolonderwijs actueel en relevant. Dat kwam ik later ook tegen bij de oprichting van wat nu Vrijeschool Rotterdam-West is. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met het vormgeven van een vrijeschoolafdeling binnen een reguliere middelbare school, het vormen van een docententeam en het onder woorden kunnen brengen van onze waarden vanuit de antroposofie.

 

In 2017 is Vrijeschool de Kaap, nu Young Waldorf, van start gegaan. Dit is een VMBO-afdeling voor basis, kader en tl. Daar werk ik met veel plezier en ik merk dat het pionieren, het opzetten van een afdeling en het contact met andere scholen mij veel heeft gebracht. Ik wil graag bijdragen aan gezond onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van jonge mensen die opgroeien in de huidige tijd.

 

EXPERTISE

 • Menskunde en antroposofie
 • Achtergronden vrijeschoolonderwijs
 • Samenwerken in en met een reguliere school
 • Start nieuwe leerweg
 • Vmbo-onderwijs
 • Ontwikkelen leerplan
 • Mentoraat
 • Klassenmanagement
 • Begeleiding docenten
 • Periode onderwijs
 • Oudercontact
 • Nederlands

 

OPLEIDING

 • Vrijeschool Pabo
 • Nederlands tweedegraads